Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – DRUK Nr 1/XLVIII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK  Nr 2/XLVIII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

IV. Wolne wnioski i informacje.