Wyniki głosowania - część II z 26.11.2009

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z c.d. XLV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 26.11.2009

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino - Druk Nr 36/XLV

Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 16

Za:

 Tadeusz Figas Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Janina Nikitińska
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało się:

Marcin Para

   

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński

 Mieczysław Sawaryn

  

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie - Druk Nr 22/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Wanda Kmieciak Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn   

Wstrzymało się:

 Zbigniew Kozakiewicz   

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie - Przegłosowanie wniosku o sporządzenie i zamknięcie listy mówców
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Jacek Kawka Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński   

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Marek Sanecki Ireneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

 Wanda Kmieciak

   

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie - Druk Nr 23/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 20
Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński   

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk Marcin Para Marek Sanecki 

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński   

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz Jacek Kawka Ireneusz Sochaj 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w przebudowie ul. Mieszka I w Gryfinie - przegłosowanie wniosku o wycofanie uchwały z porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Elżbieta Kasprzyk Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marcin Para Marek Sanecki 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Andrzej Kułdosz Stanisław Różański Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska Eugeniusz Robak  

Nie głosowało:

 Wanda Kmieciak

   

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w przebudowie ul. Mieszka I w Gryfinie - Druk Nr 24/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk   

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para Marek Sanecki

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bielice pomocy rzeczowej w przebudowie drogi Parsów ­ Parsówek - Druk Nr 25/XLV

Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Kazimierz Fischbach Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński   

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Marek Sanecki Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas Marcin Para  

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłaty do odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych - przegłosowanie zmian do porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Artur Nycz Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Paweł Nikitiński   

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marek Sanecki

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz

   

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody - Druk Nr 28-1/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Andrzej Kułdosz
 Paweł Nikitiński Eugeniusz Robak  

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska Artur Nycz Marcin Para Stanisław Różański
 Marek Sanecki Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz

   

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - przegłosowanie wniosku radnej Elżbiety Kasprzyk

Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński Marcin Para
 Marek Sanecki   

Przeciw:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Andrzej Kułdosz
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Janina Nikitińska Artur Nycz
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz

   

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 37/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Stanisław Różański Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński Artur Nycz
 Marek Sanecki   

Wstrzymało się:

 Wanda Kmieciak Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 38/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 39/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Marcin Para
 Stanisław Różański Marek Sanecki  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz Janina Nikitińska Artur Nycz Eugeniusz Robak

Wstrzymało się:

 Rafał Guga Paweł Nikitiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

   

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok - Druk Nr 40/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Ireneusz Sochaj   

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński