Wyniki głosowania - część I z 01.10.2009

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 01.10.2009

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - przegłosowanie zmian do porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz   

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego - Druk Nr 3/XLIV

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok - Druk Nr 7/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Artur Nycz   

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - Druk Nr 8/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Artur Nycz   

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 9/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz Marcin Para  

Nie głosowało:

 Artur Nycz   

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 10/XLIV - przegłosowanie wniosku radnego Stanisława Różańskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Janusz Skrzypiński   

Przeciw:

 Wanda Kmieciak Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 10/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Artur Nycz
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Janusz Skrzypiński 

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk Paweł Nikitiński Mieczysław Sawaryn 

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para Marek Sanecki
 Ireneusz Sochaj   

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz   

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 12/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz   

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. części nieruchomości gminnych, celem umiejscowienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na obszarach wiejskich - DRUK Nr 13/XLIV -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Elżbieta Kasprzyk

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Eugeniusz Robak

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz

 

 

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych /obywatelski projekt uchwały/ - Druk Nr 6/XLIV przegłosowanie wniosku klubu radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Elżbieta Kasprzyk

 Wanda Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Andrzej Kułdosz

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Artur Nycz

 Marcin Para

 Eugeniusz Robak

 Stanisław Różański

 Marek Sanecki

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Ireneusz Sochaj

 

 

Wstrzymało się:

 Rafał Guga

 

 

 

Nie głosowało:

 Lidia Karzyńska-Karpierz