Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z 06.08.2009

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie. - z autopoprawką Burmistrza - Druk nr 1/XLII
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachRafał Guga
Lidia Karzyńska-KarpierzElżbieta KasprzykJacek KawkaWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiJanina Nikitińska
Paweł NikitińskiArtur NyczMarcin ParaStanisław Różański
Marek SaneckiMieczysław SawarynJanusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW. - Druk nr 2/XLII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachRafał Guga
Elżbieta KasprzykJacek KawkaWanda KmieciakZbigniew Kozakiewicz
Andrzej KułdoszTomasz NamiecińskiJanina NikitińskaPaweł Nikitiński
Artur NyczMarcin ParaStanisław RóżańskiMarek Sanecki
Mieczysław SawarynJanusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

Lidia Karzyńska-Karpierz