Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 6 sierpnia 2009 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 1/XLII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW – DRUK Nr 2/XLII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 3/XLII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 r. – DRUK Nr 4/XLII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

VI. Wolne wnioski i informacje.