Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 08.07.2009

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XL sesji. 

Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 16

Za:

Tadeusz FigasKazimierz FischbachRafał GugaElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaWanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej Kułdosz
Tomasz NamiecińskiJanina NikitińskaPaweł NikitińskiEugeniusz Robak
Stanisław RóżańskiMieczysław SawarynJanusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. - Druk Nr 5/XLI

Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaJacek Kawka
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Janina NikitińskaPaweł NikitińskiArtur NyczMarcin Para
Eugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek SaneckiJanusz Skrzypiński

Nie głosowało:

Tadeusz FigasElżbieta KasprzykMieczysław SawarynIreneusz Sochaj

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino. - Druk Nr 6/XLI

Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Kazimierz FischbachRafał GugaElżbieta KasprzykWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiJanina Nikitińska
Marcin ParaEugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek Sanecki
Mieczysław SawarynJanusz Skrzypiński  

Przeciw:

Magdalena Chmura-NyczPaweł Nikitiński  

Wstrzymało się:

Artur NyczIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek Kawka  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową. - z autopoprawką Druk Nr 7/XLI

Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Kazimierz FischbachRafał GugaElżbieta KasprzykWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł Nikitiński
Artur NyczMarcin ParaEugeniusz RobakStanisław Różański
Marek SaneckiMieczysław SawarynJanusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj

Wstrzymało się:

Magdalena Chmura-NyczJanina Nikitińska  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek Kawka  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową. - z autopoprawką Druk Nr 8/XLI

Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Kazimierz FischbachRafał GugaElżbieta KasprzykWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiJanina Nikitińska
Paweł NikitińskiArtur NyczMarcin ParaEugeniusz Robak
Stanisław RóżańskiMarek SaneckiMieczysław SawarynJanusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało się:

Magdalena Chmura-Nycz   

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek Kawka  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/319/08 z dnia 6 listopada 2008 r. - Druk Nr 9/XLI

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaElżbieta Kasprzyk
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Janina NikitińskaPaweł NikitińskiArtur NyczMarcin Para
Eugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek SaneckiMieczysław Sawaryn
Janusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek Kawka  

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino. - Druk Nr 10/XLI

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaElżbieta Kasprzyk
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Janina NikitińskaPaweł NikitińskiArtur NyczMarcin Para
Eugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek SaneckiMieczysław Sawaryn
Janusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek Kawka  

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino. - Druk Nr 11/XLI
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaElżbieta Kasprzyk
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Janina NikitińskaPaweł NikitińskiArtur NyczMarcin Para
Eugeniusz RobakStanisław RóżańskiMieczysław SawarynJanusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj   

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek KawkaMarek Sanecki 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości Dołgie. - Druk Nr 12/XLI

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaElżbieta Kasprzyk
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Janina NikitińskaPaweł NikitińskiArtur NyczMarcin Para
Eugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek SaneckiMieczysław Sawaryn
Janusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek Kawka  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok. - Druk Nr 13/XLI
Radni głosowali następująco:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaElżbieta Kasprzyk
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszJanina NikitińskaMarcin Para
Eugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek SaneckiJanusz Skrzypiński

Wstrzymało się:

Wanda KmieciakPaweł NikitińskiArtur NyczIreneusz Sochaj

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek KawkaMieczysław Sawaryn 

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok. - Druk Nr 15/XLI
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaElżbieta Kasprzyk
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszJanina Nikitińska
Paweł NikitińskiArtur NyczMarcin ParaEugeniusz Robak
Stanisław RóżańskiMarek SaneckiMieczysław SawarynJanusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj   

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJacek Kawka