Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 9 lipca 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XL sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007 – 2008 – DRUK Nr 1/XLI

 • uwagi i wnioski.

VI. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007 – 2008 – DRUK Nr 2/XLI

 • uwagi i wnioski.

VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK Nr 3/XLI

 • uwagi i wnioski.

VIII. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie z działalności spółki za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 – DRUK Nr 4/XLI

 • uwagi i wnioski.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. – DRUK Nr 5/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, części działki nr 163,  o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino – DRUK Nr 6/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1,  z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 7/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 8/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/319/08 z dnia 6 listopada 2008 r. – DRUK Nr 9/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – DRUK Nr 10/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino – DRUK Nr 11/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości Dołgie – DRUK Nr 12/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bielice pomocy rzeczowej w przebudowie drogi Parsów – Parsówek – DRUK Nr 13/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 14/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok – DRUK Nr 15/XLI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXI. Wolne wnioski i informacje.