Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 04.06.2009 r.

 

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. - przyjęcie protokołu
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

Tadeusz FigasKazimierz FischbachLidia Karzyńska-KarpierzElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaWanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej Kułdosz
Tomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiMarcin ParaEugeniusz Robak
Stanisław RóżańskiMarek SaneckiMieczysław SawarynJanusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj   

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. - przyjęcie nowego porządku obrad
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz FigasKazimierz FischbachRafał GugaLidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta KasprzykJacek KawkaWanda KmieciakZbigniew Kozakiewicz
Andrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiMarcin Para
Eugeniusz RobakMarek SaneckiMieczysław SawarynJanusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało się:

Stanisław Różański   

Nie głosowało:

Artur Nycz   

Numer głosowania: 3
Upamiętnienie 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi, położonemu w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - Druk Nr 1-1/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Tadeusz FigasKazimierz FischbachRafał GugaElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaWanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej Kułdosz
Tomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiArtur NyczMarcin Para
Eugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek SaneckiMieczysław Sawaryn
Janusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

Magdalena Chmura-NyczLidia Karzyńska-Karpierz  

Numer głosowania: 4
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachRafał Guga
Lidia Karzyńska-KarpierzElżbieta KasprzykJacek KawkaWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł Nikitiński
Artur NyczMarcin ParaEugeniusz RobakStanisław Różański
Mieczysław Sawaryn   

Wstrzymało się:

Ireneusz Sochaj   

Nie głosowało:

Marek SaneckiJanusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - Druk Nr 3/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachRafał Guga
Lidia Karzyńska-KarpierzElżbieta KasprzykJacek KawkaWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł Nikitiński
Marcin ParaEugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek Sanecki
Mieczysław SawarynIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Artur NyczJanusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - Druk Nr 4/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachRafał Guga
Lidia Karzyńska-KarpierzElżbieta KasprzykJacek KawkaWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł Nikitiński
Marcin ParaEugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek Sanecki
Mieczysław SawarynJanusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj 

Wstrzymało się:

Artur Nycz   

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 - Druk Nr 5/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachRafał Guga
Lidia Karzyńska-KarpierzElżbieta KasprzykJacek KawkaWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł Nikitiński
Artur NyczMarcin ParaEugeniusz RobakStanisław Różański
Marek SaneckiMieczysław SawarynJanusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gminną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 - Druk Nr 6/XL

Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachRafał Guga
Lidia Karzyńska-KarpierzElżbieta KasprzykJacek KawkaWanda Kmieciak
Zbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł Nikitiński
Artur NyczMarcin ParaEugeniusz RobakStanisław Różański
Marek SaneckiMieczysław SawarynJanusz SkrzypińskiIreneusz Sochaj

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica - Druk Nr 7/XL

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaLidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta KasprzykJacek KawkaWanda KmieciakZbigniew Kozakiewicz
Andrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiArtur Nycz
Marcin ParaEugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek Sanecki
Mieczysław SawarynIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJanusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino - Druk Nr 8/XL

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaLidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta KasprzykJacek KawkaWanda KmieciakZbigniew Kozakiewicz
Andrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiArtur Nycz
Marcin ParaEugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek Sanecki
Mieczysław SawarynIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJanusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino - Druk Nr 9/XL

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaLidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta KasprzykJacek KawkaWanda KmieciakZbigniew Kozakiewicz
Andrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiArtur Nycz
Marcin ParaEugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek Sanecki
Mieczysław SawarynIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJanusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - z autopoprawką Burmistrza - Druk Nr 10/XL

Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Kazimierz FischbachRafał GugaLidia Karzyńska-KarpierzElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaWanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej Kułdosz
Tomasz NamiecińskiMarcin ParaEugeniusz RobakStanisław Różański
Marek SaneckiMieczysław Sawaryn  

Przeciw:

Magdalena Chmura-Nycz   

Wstrzymało się:

Paweł NikitińskiArtur NyczIreneusz Sochaj 

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJanusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie - Druk Nr 11/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

Kazimierz FischbachRafał GugaLidia Karzyńska-KarpierzElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaWanda KmieciakAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Artur NyczMarcin ParaEugeniusz RobakStanisław Różański
Marek SaneckiMieczysław SawarynIreneusz Sochaj 

Przeciw:

Paweł Nikitiński   

Wstrzymało się:

Zbigniew Kozakiewicz   

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasJanusz Skrzypiński 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - Druk Nr 12/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

Magdalena Chmura-NyczKazimierz FischbachRafał GugaLidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta KasprzykJacek KawkaWanda KmieciakZbigniew Kozakiewicz
Andrzej KułdoszTomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiArtur Nycz
Marcin ParaEugeniusz RobakStanisław RóżańskiMarek Sanecki
Mieczysław SawarynIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Tadeusz FigasJanusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji - Druk Nr 13/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 10
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 4
Obecni: 20

Za:

Kazimierz FischbachElżbieta KasprzykJacek KawkaZbigniew Kozakiewicz
Andrzej KułdoszTomasz NamiecińskiMarcin ParaStanisław Różański
Marek SaneckiMieczysław Sawaryn  

Przeciw:

Paweł NikitińskiIreneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

Lidia Karzyńska-KarpierzWanda KmieciakArtur NyczEugeniusz Robak

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasRafał GugaJanusz Skrzypiński

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - Druk Nr 14/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

Kazimierz FischbachLidia Karzyńska-KarpierzElżbieta KasprzykJacek Kawka
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Paweł NikitińskiArtur NyczMarcin ParaEugeniusz Robak
Stanisław RóżańskiMarek SaneckiMieczysław SawarynIreneusz Sochaj

Przeciw:

Magdalena Chmura-Nycz   

Nie głosowało:

Tadeusz FigasRafał GugaJanusz Skrzypiński 

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 15/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 20

Za:

Tadeusz FigasKazimierz FischbachElżbieta KasprzykJacek Kawka
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Paweł NikitińskiArtur NyczMarcin ParaEugeniusz Robak
Stanisław RóżańskiMieczysław SawarynIreneusz Sochaj 

Przeciw:

Magdalena Chmura-Nycz   

Nie głosowało:

Rafał GugaLidia Karzyńska-KarpierzMarek SaneckiJanusz Skrzypiński

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino - Druk Nr 16/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 18

Za:

Tadeusz FigasKazimierz FischbachElżbieta KasprzykJacek Kawka
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Paweł NikitińskiMarcin ParaEugeniusz RobakStanisław Różański
Mieczysław SawarynIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-NyczRafał GugaArtur NyczJanusz Skrzypiński

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gardno - Druk Nr 17/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 18

Za:

Tadeusz FigasKazimierz FischbachElżbieta KasprzykJacek Kawka
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Paweł NikitińskiMarcin ParaEugeniusz RobakStanisław Różański
Mieczysław SawarynIreneusz Sochaj  

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-NyczRafał GugaArtur NyczJanusz Skrzypiński

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok - Druk Nr 19/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 4
Obecni: 18

Za:

Tadeusz FigasKazimierz FischbachElżbieta KasprzykJacek Kawka
Wanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Marcin ParaStanisław RóżańskiMieczysław SawarynIreneusz Sochaj

Wstrzymało się:

Paweł NikitińskiEugeniusz Robak  

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-NyczRafał GugaArtur NyczJanusz Skrzypiński

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - Druk Nr 21/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 3
Obecni: 18

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaZbigniew KozakiewiczAndrzej KułdoszTomasz Namieciński
Marcin ParaEugeniusz RobakStanisław RóżańskiMieczysław Sawaryn
Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało się:

Wanda KmieciakPaweł Nikitiński  

Nie głosowało:

Rafał GugaArtur NyczJanusz Skrzypiński 

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” - Druk Nr 22/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 18

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaWanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej Kułdosz
Tomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiArtur NyczEugeniusz Robak
Stanisław RóżańskiMieczysław SawarynIreneusz Sochaj 

Nie głosowało:

Rafał GugaMarcin ParaJanusz Skrzypiński 

Numer głosowania: 23
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 18

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaWanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej Kułdosz
Tomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiArtur NyczEugeniusz Robak
Stanisław RóżańskiMieczysław SawarynIreneusz Sochaj 

Nie głosowało:

Rafał GugaMarcin ParaJanusz Skrzypiński 

Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW - Druk Nr 23/XL
Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

Magdalena Chmura-NyczTadeusz FigasKazimierz FischbachElżbieta Kasprzyk
Jacek KawkaWanda KmieciakZbigniew KozakiewiczAndrzej Kułdosz
Tomasz NamiecińskiPaweł NikitińskiArtur NyczMarcin Para
Eugeniusz RobakStanisław RóżańskiMieczysław SawarynIreneusz Sochaj

Nie głosowało:

Rafał GugaJanusz Skrzypiński