Wyniki głosowania

 

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 23.04.2009

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1.otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - przyjęcie nowego porządku obrad

Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 16

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

Paweł Nikitiński      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołów: z XXXVI i XXXVII sesji.
 
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2008 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - udzielenie absolutorium - DRUK NR 2-1/XXXVIII
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz  

Wstrzymało się:

Tomasz Namieciński      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów. - DRUK NR 3/XXXVIII
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej. DRUK NR 4/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

Lidia Karzyńska-Karpierz      

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino. DRUK NR 5/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica. - DRUK NR 6/XXXVIII 

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów
. - DRUK NR 7/XXXVIII  
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino. - DRUK NR 8/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości. - DRUK NR 9/XXXVIII 

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony. - DRUK NR 10/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r. - DRUK NR 11/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Artur Nycz Eugeniusz Robak
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

Jacek Kawka Stanisław Różański    

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino. - DRUK NR 12/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

Magdalena Chmura-Nycz Lidia Karzyńska-Karpierz Wanda Kmieciak Janina Nikitińska
Artur Nycz      

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032”. - z autopoprawkami Burmistrza - DRUK NR 13/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. - DRUK NR 14/XXXVIII 

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk
Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

Lidia Karzyńska-Karpierz      

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK NR 15/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Wstrzymało się:

Tadeusz Figas Lidia Karzyńska-Karpierz Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ­ Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK NR 16/XXXVIII 

Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy ­ Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności - z autopoprawką Burmistrza - DRUK NR 17/XXXVIII 

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Eugeniusz Robak Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

Stanisław Różański      

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009. - DRUK NR 18/XXXVIII 

Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

Eugeniusz Robak      

Nie głosowało:

Artur Nycz      

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009. - DRUK NR 19/XXXVIII 
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej. - DRUK NR 20/XXXVIII 

Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Eugeniusz Robak Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj    

Nie głosowało:

Stanisław Różański      

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino. - DRUK NR 21/XXXVIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji. - DRUK NR 22/XXXVIII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz
Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok. - DRUK NR 23/XXXVIII
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

Marek Sanecki      

Nie głosowało:

Lidia Karzyńska-Karpierz Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gryfinie - DRUK NR 24/XXXVIII

Radni głosowali następująco:
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 18

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn
Ireneusz Sochaj      

Przeciw:

Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

Janina Nikitińska      

Nie głosowało:

Lidia Karzyńska-Karpierz Artur Nycz Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 - DRUK NR 25/XXXVIII

Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Artur Nycz Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj      

Nie głosowało:

Lidia Karzyńska-Karpierz