Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 13 lutego 2009r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie notatki z posiedzenia z dnia 19.12.2008r.,
  3. przyjęcie protokołu nr 45/09 z posiedzenia z dnia 23.01.2009r.

II. Rozpatrzenie skargi Pana Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wypracowanie projektu uchwały.

III. Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wypracowanie projektu uchwały.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.