Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXVII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 12.03.2009

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1.otwarcie obrad i stwierdzenie quorum - przyjęcie nowego porządku obrad

Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 17

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj    

Wstrzymało się:

Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

Janina Nikitińska Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa ­ Centrum Wodne Laguna w Gryfinie. - DRUK NR 1/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj

Przeciw:

Janina Nikitińska      

Wstrzymało się:

Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego ­ Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie. -
DRUK NR 2/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński    

Wstrzymało się:

Janina Nikitińska Paweł Nikitiński    

Nie głosowało:

Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie. - DRUK NR 3/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

Janina Nikitińska Paweł Nikitiński    

Nie głosowało:

Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz    

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie. - DRUK NR 4/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Nie głosowało:

Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz Mieczysław Sawaryn  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie. - DRUK NR 5/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj      

Nie głosowało:

Kazimierz Fischbach Lidia Karzyńska-Karpierz    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie. - DRUK NR 6/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

Elżbieta Kasprzyk Janina Nikitińska    

Nie głosowało:

Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie. - DRUK NR 7/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk    

Nie głosowało:

Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie. - DRUK NR 8/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

Elżbieta Kasprzyk Janina Nikitińska    

Nie głosowało:

Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie. - DRUK NR 9/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

Lidia Karzyńska-Karpierz Janina Nikitińska Paweł Nikitiński  

Wstrzymało się:

Magdalena Chmura-Nycz Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak

Nie głosowało:

Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy. - DRUK NR 10/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński
Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Przeciw:

Lidia Karzyńska-Karpierz Janina Nikitińska Paweł Nikitiński  

Wstrzymało się:

Elżbieta Kasprzyk      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie. - DRUK NR 11/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

Elżbieta Kasprzyk Janina Nikitińska    

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino. - DRUK NR 12/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

Lidia Karzyńska-Karpierz Paweł Nikitiński    

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 r. - DRUK NR 13/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Marcin Para Eugeniusz Robak
Stanisław Różański Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Ireneusz Sochaj      

Wstrzymało się:

Janina Nikitińska Paweł Nikitiński    

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. - DRUK NR 14/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Marcin Para Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu. - DRUK NR 15/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk
Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Eugeniusz Robak
Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

Magdalena Chmura-Nycz      

Wstrzymało się:

Wanda Kmieciak Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Marcin Para
Stanisław Różański