Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 lutego 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

II. Uroczyste wyróżnienie laureatki Gali Wolontariatu Pani Ewy Chludzińskiej – Lewczuk.

III. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

IV. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

V. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

VI. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2008 – DRUK Nr 1/XXXVI

 • uwagi i wnioski.

VII. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2008 – DRUK Nr 2/XXXVI

 • uwagi i wnioski.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego – DRUK Nr 3/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych – DRUK Nr 4/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 – 2013” – DRUK Nr 5/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/319/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 6/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 7/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica- DRUK Nr 8/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych – DRUK Nr 9/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino– DRUK Nr 11/XXXVI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVIII. Wolne wnioski i informacje.