Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXIV sesji  Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 19.12.2008

 

 

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. - nowy porządek obrad
Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 17

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Marcin Para   Eugeniusz Robak
  Stanisław Różański   Marek Sanecki        

 

Wstrzymało się:

  Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński        

 

Nie głosowało:

  Janusz Skrzypiński            

 

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2. przyjęcie protokołu z XXXII sesji. -
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński
  Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Marek Sanecki
  Janusz Skrzypiński      

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - DRUK Nr 1/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz
  Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński   Eugeniusz Robak
  Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj  

 

Wstrzymało się:

  Stanisław Różański      

 

Nie głosowało:

  Jacek Kawka   Marcin Para    

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica - DRUK Nr 2/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Elżbieta Kasprzyk
  Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński
  Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński   Eugeniusz Robak   Marek Sanecki
  Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj    

 

Wstrzymało się:

  Lidia Karzyńska-Karpierz   Stanisław Różański    

 

Nie głosowało:

  Jacek Kawka   Marcin Para    

 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino - DRUK Nr 3/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz
  Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński   Eugeniusz Robak
  Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj  

 

Wstrzymało się:

  Stanisław Różański      

 

Nie głosowało:

  Jacek Kawka   Marcin Para    

 

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - DRUK Nr 4/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Lidia Karzyńska-Karpierz   Jacek Kawka
  Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński
  Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński   Marcin Para   Eugeniusz Robak
  Stanisław Różański   Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński  

 

Wstrzymało się:

  Rafał Guga   Elżbieta Kasprzyk   Ireneusz Sochaj  

 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 5/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński
  Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Marek Sanecki
  Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj    

 

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność gminy - DRUK Nr 6/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak   Andrzej Kułdosz
  Janina Nikitińska   Marcin Para   Eugeniusz Robak   Marek Sanecki
  Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj    

 

Wstrzymało się:

  Zbigniew Kozakiewicz   Paweł Nikitiński   Stanisław Różański  

 

Nie głosowało:

  Tomasz Namieciński      

 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż pożarną lub gminę Gryfino - DRUK Nr 7/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz
  Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński   Marcin Para
  Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński
  Ireneusz Sochaj      

 

Nie głosowało:

  Wanda Kmieciak      

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga
  Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Marcin Para   Eugeniusz Robak
  Stanisław Różański   Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj

 

Przeciw:

  Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński    

 

Nie głosowało:

  Wanda Kmieciak      

 

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa - DRUK Nr 9/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga
  Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Marcin Para
  Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj

 

Wstrzymało się:

  Paweł Nikitiński   Marek Sanecki    

 

Nie głosowało:

  Wanda Kmieciak      

 

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - DRUK Nr 10/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga
  Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński
  Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Marek Sanecki
  Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj    

 

Nie głosowało:

  Wanda Kmieciak      

 

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino -
(głosowanie anulowano)

 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino -  wniosek Komisji Rewizyjnej - ponowne głosowanie
Radni głosowali następująco:
Za: 7
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz   Wanda Kmieciak
  Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński   Eugeniusz Robak  

 

Przeciw:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Elżbieta Kasprzyk   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Stanisław Różański   Marek Sanecki
  Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj    

 

Wstrzymało się:

  Jacek Kawka   Marcin Para    

 

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino -  wniosek Komisji Spraw Społecznych
Radni głosowali następująco:
Za: 8
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Wanda Kmieciak   Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński   Eugeniusz Robak

 

Przeciw:

  Kazimierz Fischbach   Elżbieta Kasprzyk   Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz
  Tomasz Namieciński   Stanisław Różański   Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński
  Ireneusz Sochaj      

 

Wstrzymało się:

  Jacek Kawka   Marcin Para    

 

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino -DRUK Nr 11/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka
  Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Eugeniusz Robak
  Stanisław Różański   Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj

 

Przeciw:

  Magdalena Chmura-Nycz      

 

Wstrzymało się:

  Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz   Wanda Kmieciak   Janina Nikitińska
  Paweł Nikitiński   Marcin Para    

 

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok - z autopoprawką - DRUK Nr 12/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga
  Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak
  Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska
  Paweł Nikitiński   Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański
  Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj  

 

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2009 rok - wniosek Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak
  Zbigniew Kozakiewicz   Tomasz Namieciński   Paweł Nikitiński   Marcin Para
  Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Janusz Skrzypiński  

 

Wstrzymało się:

  Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk
  Marek Sanecki   Ireneusz Sochaj    

 

Nie głosowało:

  Andrzej Kułdosz   Janina Nikitińska    

 

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2009 rok - z wnioskiem - DRUK Nr 13/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga
  Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak
  Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska
  Paweł Nikitiński   Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański
  Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj  

 

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2008-2012 - DRUK Nr 14/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga
  Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak
  Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska
  Paweł Nikitiński   Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański
  Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj  

 

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 r. - DRUK Nr 15/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Paweł Nikitiński
  Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Marek Sanecki
  Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj    

 

Nie głosowało:

  Magdalena Chmura-Nycz      

 

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/295/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - DRUK Nr 16/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga   Lidia Karzyńska-Karpierz
  Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak   Zbigniew Kozakiewicz
  Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska   Marcin Para
  Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński
  Ireneusz Sochaj      

 

Przeciw:

  Paweł Nikitiński      

 

Wstrzymało się:

  Magdalena Chmura-Nycz      

 

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 - DRUK Nr 17/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga
  Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak
  Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska
  Paweł Nikitiński   Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański
  Marek Sanecki   Janusz Skrzypiński   Ireneusz Sochaj  

 

Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do stowarzyszenia ­ Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich - DRUK Nr 18/XXXIV
Radni głosowali następująco:
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

  Magdalena Chmura-Nycz   Tadeusz Figas   Kazimierz Fischbach   Rafał Guga
  Lidia Karzyńska-Karpierz   Elżbieta Kasprzyk   Jacek Kawka   Wanda Kmieciak
  Zbigniew Kozakiewicz   Andrzej Kułdosz   Tomasz Namieciński   Janina Nikitińska
  Marcin Para   Eugeniusz Robak   Stanisław Różański   Janusz Skrzypiński
  Ireneusz Sochaj      

 

Przeciw:

  Marek Sanecki      

 

Wstrzymało się:

  Paweł Nikitiński