Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH

Głosowania z XXXII sesji Rady Miejskiej  z dnia 06.11.2008


Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe.
Głosowe testowe, sprawdzenie aparatury głosującej.
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 14
Obecni: 20

 Za:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Wanda Kmieciak  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Ireneusz Sochaj    


   Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka
 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe.
Głosowanie nowej wersji porządku obrad.
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj


   Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  


   Wstrzymało się:

 Artur Nycz      Numer głosowania: 3
Sprawy regulaminowe.
Przyjęcie protokołów: z XXIX, XXX i XXXI sesji. 
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz SochajNumer głosowania: 4
Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
Głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    


   Nie głosowało:

 Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz    Numer głosowania: 5
Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie. 
Głosowanie wzoru karty i sposobu głosowania
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz SochajNumer głosowania: 6
Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
tajne głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20
 

Numer głosowania: 7
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
Głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz SochajNumer głosowania: 8
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
Głosowanie wzoru karty i sposobu głosowania
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz SochajNumer głosowania: 9
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
głosowanie tajne

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości. - DRUK NR 4/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  


   Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz      Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino. - DRUK NR 5/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową. - DRUK NR 6/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. - DRUK NR 7/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego. - DRUK NR 8/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009. - DRUK NR 9/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK NR 10/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Lidia Karzyńska-Karpierz
 Jacek Kawka  Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania. - DRUK NR 11/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Lidia Karzyńska-Karpierz  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj


   Przeciw:

 Rafał Guga      


   Wstrzymało się:

 Stanisław Różański  Marek Sanecki    Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie. - DRUK NR 13/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  


   Przeciw:

 Marek Sanecki      


   Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński    Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu. - DRUK NR 17/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza. - DRUK NR 18/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina. - DRUK NR 19/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata. - DRUK NR 20/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    


   Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Ireneusz SochajNumer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. - DRUK NR 21/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński


   Przeciw:

 Artur Nycz      


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Marcin Para  


   Nie głosowało:

 Janina Nikitińska  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. - DRUK NR 22/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. - DRUK NR 23/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino. - DRUK NR 24/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      


   Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino. - DRUK NR 25/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      


   Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      Numer głosowania: 28
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego w obrębie ewidencyjnym Gardno. - DRUK NR 26/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 29
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino. - DRUK NR 28/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 30
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. -  DRUK NR 29/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Artur Nycz  Marcin Para  Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj      


   Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      Numer głosowania: 31
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFÓŚiGW - DRUK NR 30/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Andrzej Kułdosz  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Artur Nycz  Marcin Para
 Eugeniusz Robak  Stanisław Różański  Marek Sanecki  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj