Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 9 września 2008 r. o godz. 1530

I. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.