Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 sierpnia 2008 r. o godz. 1300
 

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 1/XXIX

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik – DRUK Nr 2/XXIX

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. – DRUK NR 3/XXIX.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. – DRUK NR 4/XXIX.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

VI. Wolne wnioski i informacje.