Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 2 lipca 2008 r. o godz. 1600

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r. – DRUK Nr 1/XXVII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.