Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 10 kwietnia 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radna Janina Nikitińska
370/XXIV/08
– otrzymałam odpowiedź na interpelację składaną na poprzedniej sesji, w której prosiłam o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Pomorskiej na przejściu dla pieszych w kierunku przystanku autobusowego. W odpowiedzi otrzymałam informację, że Burmistrz wystąpi do zarządcy drogi o zainstalowanie świateł w okolicach skrzyżowania z ulicą Mazurską. Nie chodziło mi o to miejsce. Nie chcę, żeby doszło do nieporozumienia. Interpelowałam o światła na przejściu dla pieszych w kierunku przystanku autobusowego.

BMP/103/370/XXIV/08   Gryfino,5.05.2008.r
W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację Nr336/XXI/08 zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przycisk na ulicy Pomorskiej w Gryfinie informuję, że wystąpię do zarządcy drogi krajowej nr 31, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie z doprecyzowaniem wniosku wskazującego miejsce zainstalowania na ulicy Pomorskiej sygnalizacji świetlnej poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Instalacja sygnalizacji świetlnej musi być wykonana z zachowaniem zasad i przepisów drogowych dla danej kategorii drogi obowiązujących w tym zakresie.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Eugeniusz Robak
371/XXIV/08
– lokatorzy mieszkający w zasobach GTBS-u mają wiele pretensji. Mieszkańcy budynku przy ul. Kościuszki 13 zgłaszali, że na dachu została przez silny wiatr oderwana blacha. Ja również zgłaszałem tą sprawę i dotychczas bez rezultatu. Ile razy można zgłaszać takie rzeczy? Dzień po ogłoszeniu wyroku na Państwa poszedłem do GTBS zgłosić tę usterkę a w GTBS był taki gwar i harmider, tak się cieszono tym wynikiem, że nawet nikt nie zauważył, że ja wszedłem. Dla mnie to jest bardzo upokarzające. Mieszkańcy budynku przy ul. Piastów 11-15 zgłaszali, że przecieka dach, budynek ten pokryty jest dachówką, trzeba byłoby dokonać zabezpieczeń, żeby lokatorzy na najwyższych piętrach nie mieli zacieków. Mieszkanka budynku przy ul. Grunwaldzkiej na zebraniu wspólnoty zgłaszała, że na klatce schodowej czuć swąd. Pan Rozenbajger powiedział, że to nie jest jego problem, tylko problem lokatorów. Ale jak to może być kłopot lokatorów, skoro lokatorzy płacą czynsz. Proszę o zajęcie się sprawą.

L.Dz. GTBS/1188/2008    Gryfino, dnia 25 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 10 kwietnia 2008 r. informuję:
1. Do interpelacji nr 371/XXIV/08
Budynek komunalny przy ul. Kościuszki 13 w Gryfinie.

Na początku m-ca kwietnia br. w czasie silnych wiatrów uszkodzeniu uległa obróbka blacharska (opierzenie ogniomuru). Prace naprawcze pokrycia dachowego nie mogły być zrealizowane natychmiast z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych – obfite opady deszczu, jak również konieczności użycia do realizacji prac podnośnika samochodowego. W dniu 17 kwietnia 2008 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przedmiotowe prace naprawcze pokrycia dachowego budynku zostały wykonane przez pracowników naszej Spółki. Jednocześnie informujemy, że uszkodzenie obróbki blacharskiej nie powodowało powstania szkód – zalanie pomieszczeń lokalu położonego poniżej.
W związku z powyższym nie wymagały natychmiastowego podjęcia działania.
W sprawie Pana wizyty w GTBS wyjaśniam: w momencie, kiedy przybył Pan do siedziby Spółki współpracownicy składali życzenia imieninowe jednej z pracownic. Ta sytuacja trwała ok. 3 minuty i polegała na wręczeniu kwiatów i złożeniu życzeń. Nie miało to nic wspólnego z ogłoszonym wyrokiem. Sprawa wyroku nie była i nie jest komentowana wśród pracowników GTBS.
Jeżeli odniósł Pan inne wrażenie i czuje się urażony to serdecznie Pana przepraszam. Sprawę szybkiej obsługi wszystkich interesantów stawiamy na pierwszym miejscu.
Budynki przy ul. Piastów 11, 13 i 15, każdy z osobna stanowi wspólnotę mieszkaniową. Remonty w takich budynkach wykonuje się po zabezpieczeniu środków na funduszu remontowym i podjęciu stosownej uchwały remontowej przez ogół właścicieli lokali. Z uwagi na niewystarczające środki wspólnoty te na tegorocznych zebraniach podniosły większość zaliczek na fundusz remontowy. W budynku Piastów nr 13 w 2007 r. częściowo dokonano wymiany dachu, w pozostałych wykonano naprawy zabezpieczające. W miesiącu maju Gryfińskie TBS Sp. z o. ogłosi przetargi, jeżeli okaże się, że oferty będą adekwatne do posiadanych przez wspólnoty środków niewykluczone, że jeszcze na jesieni tego roku przynajmniej częściowo czyli połowy dachów zostaną wymienione.
Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 16-26.
Problem zapachu fekalii (nieczystości płynnych) w pomieszczeniach piwnicznych budynku, wynikł z powodu niedrożności zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do której budynek jest podłączony.
Informujemy, że za sprawność i stan techniczny przedmiotowej sieci kanalizacyjnej odpowiada odbiorca ścieków – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Po naszej interwencji PUK sieć udrożnił, a sprawa zapachu fekalii przestała sprawiać mieszkańcom budynku problem.
W związku z coraz gorszym stanem technicznym sieci, powodującym częste awarie (zatory) w mieniu właścicieli budynku wystąpiliśmy do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. o dokonanie przeglądu sieci, jak również wykonanie niezbędnych prac remontowych gwarantujących jej bezawaryjną pracę.
Na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej tłumaczyliśmy właścicielom, że problem nie dotyczy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku będącej w gestii zarządcy budynku – Gryfińskiego TBS Sp. z o.o., lecz sieci zewnętrznej oraz o krokach, które zamierzamy podjąć w powyższej sprawie.
Prezes Zarządu GTBS Sp. o.o.
Bronisław Mela

372/XXIV/08 – dlaczego w GTBS pracują osoby, które dawno już powinny być na emeryturze? Jest tyle młodych ludzi poszukujących pracy.

L.Dz. GTBS/1188/2008   Gryfino, dnia 25 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 10 kwietnia 2008 r. informuję:
2. Do interpelacji nr 372/XXIV/08
GTBS aktualnie nie zatrudnia żadnego pracownika, który osiągnął ustawowy wiek emerytalny.
Prezes Zarządu GTBS Sp. o.o.
Bronisław Mela

373/XXIV/08 – dlaczego pracownicy GTBS są właścicielami niektórych mieszkań po starszych osobach? Przykładem jest mieszkanie przy ul. Niepodległości 21/8 czy mieszkanie przy ul. 1 Maja 13/7.

L.Dz. GTBS/1188/2008   Gryfino, dnia 25 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 10 kwietnia 2008 r. informuję:
3. Do interpelacji nr 373/XXIV/08
Właścicielem mieszkania przy ul. Niepodległości 21/8 była moja dorosła córka, która mieszkanie kupiła od poprzedniego właściciela – osoby fizycznej. W roku 2006 w związku z wyjazdem z Gryfina córka mieszkanie sprzedała. Właścicielem mieszkania przy ul. 1-go Maja 13/7 jest pracownik GTBS, który poprzednio był najemcą tego lokalu i wykupił od Gminy na ogólnie obowiązujących zasadach.
Prezes Zarządu GTBS Sp. o.o.
Bronisław Mela

374/XXIV/08 – dlaczego kiedy w GTBS zażądałem książki przeglądów budynków otrzymałem od Prezesa odpowiedź, że na chwilę obecną nie ma książki, ale Prezes kazał mi przyjść za tydzień i książka była. Dotyczy to budynku przy ul. Chrobrego 8-14.

375/XXIV/08 – dlaczego jedna osoba podpisuje się za fachowców mających uprawnienia gazowe, kominiarskie, elektryczne, ogólnobudowlane? Ta osoba to jest fenomen. Chciałbym, żeby ta osoba wskazała, że ma uprawnienia.

L.Dz. GTBS/1188/2008    Gryfino, dnia 25 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 10 kwietnia 2008 r. informuję:
4. Do interpelacji nr 374/XXIV/08
W sprawie ksiązki obiektu budowlanego budynku przy ul. Bol. Chrobrego 8-14 wyjaśniam:
Kiedy przybył Pan po raz pierwszy do siedziby Spółki ustaliliśmy za obopólną zgodą, że wszystkie dokumenty dotyczące tego budynku, w tym książka obiektu zostaną Panu przedstawione w innym – tygodniowym terminie. Te ustalenia zostały przez GTBS spełnione. Zapoznał się Pan z przedstawionymi dokumentami, w tym z książką obiektu nie zgłaszając do przedstawionych materiałów zastrzeżeń.
Informuję, że książki wszystkich budynków administrowanych przez GTBS znajdują się w siedzibie Spółki.
Wpisy do książek obiektów budowlanych.
Informuję, że okresowe przeglądy budowli lub jej poszczególnych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawa budowlanego” tj.:
- okresowy przegląd instalacji gazowej budynku,
- okresowa kontrola przewodów kominowych,
- okresowy przegląd stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego,
- badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia i pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem,
wykonują osoby posiadające wymagane branżowe uprawnienia budowlane.
Adnotacji do książki obiektu budowlanego o wykonanych przeglądach dokonują osoby wskazane przez zarządcę – administratora danego obiektu budowlanego. Osoba ta zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania uprawnień budowlanych.
W przypadku naszej spółki osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów do książek obiektów budowlanych są: Waldemar Rozenbajger i Edward Duda, którzy posiadają uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i przynależą do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co jest odzwierciedlone stosownym wpisem do książki obiektu strona 2: „osoby upoważnione do dokonywania wpisu”.
Prezes Zarządu GTBS Sp. o.o.
Bronisław Mela

376/XXIV/08 – dlaczego działka prezesa GTBS jest wysunięta w stosunku do innych działek o dwa metry?

BMP/104/376,377/XXIV/08   Gryfino, dnia 15.05.2008 roku
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad. 376/XXIV/2008 – przedmiotowa działka została przeznaczona do sprzedaży przez Gminę w drodze przetargu. Jak wynika z dokumentów będących w posiadaniu UMiG Gryfino, Właściciel uzyskał decyzję pozwolenia na budowę na realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokonał zgłoszenia wykonania robót objętych decyzją pozwolenia na budowę i uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Z informacji uzyskanych od właściciela nieruchomości wynika, iż uzyskał on również zgodę na przesunięcia ogrodzenia własnej działki przy ulicy Orląt Lwowskich w Gryfinie o 2m w głąb pasa drogowego tej ulicy, pod warunkiem wykonania prac we własnym zakresie i na swój koszt. Ponadto Właściciel został zobowiązany do wykonania ogrodzenia z elementów rozbieralnych, które w przypadku konieczności jego udostępnienia na cele drogowe będzie demontowane na jego koszt i we własnym zakresie a także zobowiązany został do utrzymania odcinka pasa drogowego w obszarze ogrodzonej działki we właściwym stanie estetycznym oraz czystości.
Dodatkowo informuję, iż organem upoważnionym do dokonania sprawdzenia zgodności zrealizowanej inwestycji z przepisami prawa oraz posiadanymi dokumentami jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Z-ca Burmistrza
MaciejSzabałkin

377/XXIV/08 – w zeszłym roku została obiecana mieszkańcom naprawa chodnika przy ul. 1 Maja. Do tej pory nic nie zostało zrobione. Czy sprawa skończy się na obiecankach?

BMP/104/376,377/XXIV/08   Gryfino, dnia 15.05.2008 roku
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad.3/377/XXIV/2008 – w sprawie naprawy – remontu chodnika na ulicy 1 Maja w Gryfinie informuję, że zarządca tej drogi jest Powiat Gryfiński do którego należy dokonywanie napraw i remontów tej ulicy. Biorąc jednak pod uwagę zły stan techniczny chodników leżących w pasie tej drogi, rzeczywiście w roku 2007 deklarowałem we współpracy ze Starostwem Powiatowym zamiar przystąpienia do remontu chodników na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania tych robót wg wstępnych propozycji po 50% Starostwo Powiatowe i Gmina. Do dnia dzisiejszego z uwagi na duży zakres zaplanowanych remontów dróg i ograniczone środki finansowe Starostwo Powiatowe nie podjęło działań w tym zakresie. Nadal będę jednak czynił starania o zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji kompleksowego remontu chodników na ulicy 1 Maja.
Ponadto w przypadku stwierdzenia złego stanu nawierzchni chodnika wystąpię do zarządcy drogi o jego cząstkową, miejscową naprawę, celem wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

378/XXIV/08 – do której godziny pracuje w weekendy Biblioteka w Gryfinie? Kilkakrotnie w soboty i w niedziele w późnych godzinach wieczornych w Bibliotece paliło się światło.

BP-82/2008   Gryfino, dnia 25 kwietnia 2008 r.
Uprzejmie informuje, że Biblioteka Publiczna w Gryfinie czynna jest w soboty w godzinach od 900 do 1400. W niedziele Biblioteka jest zamknięta. Sytuacja poruszona przez Pana Radnego miała miejsce w dniach 29-30.03.2008 r. z uwagi na rozliczenie i zakończenie roku rozrachunkowego 2007, którego ustawowy termin mijał 31 marca 2007 r.
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Leopold Kemmling

Radna Wanda Kmieciak
379/XXIV/08
– na jakim etapie znajdują się czynności związane z procedurami dotyczącymi budowy drogi ul. Morenowej w Czepinie? Burmistrz obiecał, że ta inwestycja niebawem się rozpocznie, chciałabym tę informację przekazać mieszkańcom.

BMP/113/379,380,381,383/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie:
Ad.379/XXIV/08 – terminu rozpoczęcia budowy dróg na terenie miejscowości Czepino informuję ,że Gmina sukcesywnie przygotowuje do rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjne i remontowe zapisane w budżecie Gminy w roku 2008.jednym z takich zadań będących w trakcie przygotowania procedur jest budowa dróg gminnych w m. Czepino w tym w roku 2008 rozpoczęcie budowy ul. Morenowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kontynuacja zadania w roku 2009 z możliwością pozyskania współfinansowania zadania ze środków UE. Planuje się ogłoszenie procedur wyboru wykonawcy na przełomie czerwca i lipca 2008 roku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

380/XXIV/08 – proszę o szczegółowe informacje dotyczące promocji gminy na targach w Cannes. Jakie było zainteresowanie potencjalnych inwestorów zagranicznych przyszłą strefą przemysłową w Gardnie? Czy były już jakieś wstępne rozmowy? Gmina Gryfino bierze po raz drugi udział w tych targach. Jakie wydatki na organizację tej wyprawy promocyjnej poniosła nasza gmina?

BMP/113/379,380,381,383/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie:
Ad.380/XXIV/08 - promocji Gminy Gryfino i prezentacji ofert inwestycyjnych gminy na targach w Cannes informuje, że zainteresowanie ofertami inwestycyjnymi Gminy Gryfino na Targach było duże w aspekcie ilości odwiedzających stoisko gości jak i spotkań w których uczestniczyli przedstawiciele naszej Gminy. Trudno wprost zainteresowanie ofertą Gminy przełożyć na podjęcie działań przez inwestorów celem zainwestowania w tereny przeznaczone pod strefę przemysłową w Gardnie czy tereny nabrzeża w Gryfinie przeznaczone do zabudowy. W załączeniu przekazuję Raport z udziału Gminy Gryfino w międzynarodowych targach nieruchomości MIPIM 2008 w Cannes celem zapoznania się z innymi informacjami na temat tej imprezy oraz szczegółami dotyczącymi udziału Gminy Gryfino.
W związku z udziałem w targach nieruchomości Gmina Gryfino dokonała: najmu powierzchni wystawienniczej – za kwotę 14.612,83zł, zabudowy stoiska wystawienniczego –za kwotę 13.620,33zł, oraz wykupu trzech wejściówek na targi - za kwotę 9.948,00zł.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

381/XXIV/08 – czy Burmistrz przeanalizował możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej na przystani wędkarskiej, o którą prosili wędkarze z PZW w piśmie składanym za moim pośrednictwem? Pod tą prośbą podpisały się 52 osoby. Sprawę tę poruszałam na sesji 4 października 2007 r. Burmistrz obiecał, że przeanalizuje sprawę i poinformuję o swoim stanowisku.

BMP/113/379,380,381,383/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie:
Ad.381/XXIV/08- możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej na przystani wędkarskiej PZW w Gryfinie informuję, że w najbliższym czasie /do 15 czerwca 2008/ zorganizuję spotkanie stron zainteresowanych sprawą budowy kanalizacji sanitarnej na przystani. Celem spotkania będzie przeanalizowanie i zaprezentowanie stronom możliwości prawnych i formalnych udziału gminy w planowanym przedsięwzięciu oraz ustalenie harmonogramu działań z uwzględnieniem potencjalnych uczestników tej inwestycji.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

382/XXIV/08 - chciałam zapytać, czy rozpocznie się budowa ul. Popiełuszki, ale Burmistrz poinformował, że został już rozstrzygnięty przetarg i inwestycja ta zostanie rozpoczęta.
Bez odpowiedzi

383/XXIV/08 - jakie inwestycje zostaną wykonane w tym roku przy ul. Jana Pawła II?

BMP/113/379,380,381,383/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w sprawie:
Ad.383/XXIV/08 - rodzaju inwestycji planowanych do wykonania na terenie ulicy Jana Pawła w Gryfinie informuję, że tak jak wielokrotnie informowałem w roku 2008 planuje się rozpoczęcia robót związanych z budową infrastruktury technicznej-woda ,kanalizacja sanitarna i energia elektryczna zlokalizowanych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II. Jest to inwestycja ,która zostanie rozpoczęta w roku 2008 a zakończona w latach 2009 i dalej ponieważ budowa dróg nastąpi po wykonaniu pełnego uzbrojenia tego terenu .
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radna Magdalena Chmura-Nycz
384/XXIV/08
– proszę o interwencję w sprawie prośby złożonej przez właścicieli i najemców lokali użytkowych mieszczących się przy ul. Chrobrego, dotyczącej zmiany zasad parkowania na parkingu przy ul. Chrobrego pomiędzy blokami 18-28 a 30-38. Zmiana miałaby dotyczyć wprowadzenia ograniczenia parkowania do 60 min., a także zakazu parkowania samochodów z naklejoną ofertą na szybie przeznaczonych na sprzedaż. Jest to jedyny parking przy tej ulicy i potencjalni klienci omijają nasze punkty handlowe z powodu braku możliwości zaparkowania samochodu. Nasi dostawcy mają problem z zaparkowaniem samochodu, niejednokrotnie parkują na chodniku narażając się na mandaty karne. Parking, o którym mowa, stał się nieoficjalnym komisem samochodowym, na którym są wystawione auta przeznaczone na sprzedaż. Auta te stoją po cztery tygodnie, a niekiedy dłużej i kiedy miejsce się zwolni zaraz na wolnym miejscu pojawia się następne auto przeznaczone do sprzedaży. Problem te zaistniał ok. 3 lat temu. Zwróciliśmy się do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję, interweniowaliśmy u właścicieli samochodów, na Policji. Wszystkie służby są bezradne, rozkładają ręce i kierują nas do zarządcy drogi. Nawet lokalna gazeta zauważyła, że parking jest świetnym miejscem dla handlarzy samochodami, bo jest położony w centrum miasta, a przecież nie temu miało służyć te sześć miejsc parkingowych. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Pismo, pod którym podpisało się 24 przedsiębiorców prowadzących działalności przy ul. Bolesława Chrobrego, zostało wysłane do zarządcy drogi. Bardzo proszę, żeby Burmistrz również podjął kroki w tej sprawie.

BSM-384/XXIV/08   Gryfino, dnia 24.04.2008 r.
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuje, że Straż Miejska w miesiącu kwietniu przeprowadziła rozmowę z Oddziałem Drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o konieczności oznakowania miejsc parkingowych mieszczących się przy ul. Bolesława Chrobrego.
Podczas rozmów ustalono, że zarządca drogi odmaluje miejsca parkingowe oraz ustawi informacyjny znak drogowy „Parking” a także znak „B-35” „zakaz postoju” powyżej 2 godzin w godzinach od 700 do 1700.
Czas ustawienia znaków zarządca drogi przewiduje do 10.05.2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

385/XXIV/08 – zakończyły się badania mammograficzne, cieszyły się one dużym powodzeniem wśród kobiet. Czy można by wygospodarować pieniądze na to, aby mammobus dotarł na tereny wiejskie? Może sołtysi włączyli by się w przygotowania i zrobili by zapisy kobiet chętnych do udziału w badaniach? Bardzo proszę o zabezpieczenie na ten cel dodatkowych środków.

BWS.0057-10/08   Gryfino, dnia19 maja 2008 r.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 r. interpelację Nr 385/XXIV/08 uprzejmie informuję, że w bieżącym roku badania mammograficzne na terenach wiejskich planowane są na przełomie sierpnia i września. Środki na ten cel zabezpieczone są w tegorocznym budżecie. Jednocześnie nadmieniam, że Wydział Edukacji i Spraw Społecznych prowadzący akcję badań mammograficznych każdorazowo informuje wszystkich sołtysów o planowanych badaniach oraz przekazuje plakaty informacyjne dla mieszkańców. Ostatnie badania mammograficzne na terenach wiejskich były organizowane w sierpniu 2006 r. Współpracę z sołtysami można uznać za wzorcową.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Ireneusz Sochaj
386/XXIV/08
– mieszkańcy i przedsiębiorcy z ulicy Pomorskiej zwrócili się do mnie w sprawie odcinka drogi prowadzącego do firmy Komandor. Jest to dość duży odcinek drogi. Jest on w bardzo złym stanie. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/106/386/XXIV/08 Gryfino, 5.05.2008.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu nawierzchni drogi stanowiącej dojazd do firmy Komandor w okolicy ul. Pomorskiej w Gryfinie informuje ,że podejmę działania doraźne związane z poprawą jej nawierzchni poprzez miejscową naprawę w ramach środków budżetowych przeznaczonych na remonty dróg gminnych. Ponadto w roku 2008 planuje się przystąpić do opracowania projektu dróg na tym terenie i po wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego budowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskania wymaganych prawem decyzji i uzgodnień możliwa będzie ich budowa, co może nastąpić nie wcześniej jak w II połowie roku 2009.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Marcin Para
387/XXIV/08
– interpeluję w sprawie, w której zwrócili się do mnie rodzice uczniów Gimnazjum. Decyzją dyrekcji pozamykano większość toalet w szkole, czynne są dwie lub trzy toalety. Uczniowie przemierzają całą szkołę, przed toaletami tworzą się kolejki. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

BWS.0057-7/08   Gryfino, 16 maja 2008 r.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 15 kwietnia 2008 r. interpelację Nr 387/XXIV/08 uprzejmie informuję, że według informacji uzyskanych w Gimnazjum, toalety są zamykane ze względu na dewastację ich przez uczniów. Niektóre toalety są zamknięte, bo aktualnie trwają ich remonty. Większość toalet jest zamykana wyłącznie w czasie trwania lekcji, aby zapobiec dalsze dewastacji przez uczniów. Jednak podczas przerwy są udostępniane wszystkie sprawne do użytkowania dla uczniów toalety.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

388/XXIV/08 – dotarła do mnie informacja, że w Gimnazjum patrol szkolny ma zakaz wstępu na teren szkoły. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

BSM-388/XXIV/08   Gryfino, 24.04.2008 r.
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuje, że Patrol szkolny nie ma zakazu wstępu na teren szkoły.
Jednakże z pisma G/481/06 z dnia 3.10.2006 r. skierowanego do Komendanta Straży Miejskiej wynika, że Rada pedagogiczna Gimnazjum stwierdziła, że:
1. Nie ma potrzeby obserwowania obiektu budynku szkolnego z perspektywy płotu otaczającego plebanię,
2. Nie ma potrzeby obserwowania wyjścia ze szkoły (stojąc na schodach do niego prowadzących).
3. jest potrzeba patrolowania przystanku autobusowego od 800 do 820 i od 1340 do 1415.
4. Jest potrzeba patrolowania terenu pomiędzy płotem budowanego kościoła a blokiem,
5. Jest potrzeba patrolowania terenu poniżej przystanku autobusowego (przy garażach w kierunku lokalu „Wenecja”).
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Rafał Guga
389/XXIV/08
– co dalej dzieje się w sprawie przetargu na gimbusa? Pod koniec roku okazało się, że otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rok szkolny ma się ku końcowi a my nadal nie wiemy co w tej sprawie się dzieje.

BWS.0057-6/08   Gryfino, 2008-05-16
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 10 kwietnia 2008 r. interpelację nr 389/XXIV/08 uprzejmie informuję, że data odbioru autobusu do przewozów szkolnych, przeznaczonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla Gminy Gryfino, wyznaczona jest na 26 maja 2008 r.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

390/XXIV/08 – Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kryteria podziału 185 mln zł stanowiących rezerwę subwencji oświatowej na rok 2008. Przewidziano kilka powodów do wypłaty, m.in. wyposażenie nowych szkół lub pomieszczeń w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Wnioski należy składać do 30 kwietnia. Drugi nabór jest do 30 września. Czy gmina Gryfino w związku z tworzeniem nowych szkół gimnazjalnych w Gryfinie, Chwastnicy i Gardnie ma zamiar ubiegać się o takie środki?

BWS.0057-9/08   Gryfino, 16 maja 2008 r.
Odpowiadając na Pana interpelację Nr 390/XIV/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino nie może ubiegać się o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowotworzonych gimnazjów, ponieważ zajęcia oddziałów gimnazjalnych będą prowadzone w już istniejących pomieszczeniach dydaktycznych w budynkach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej w Chwastnicy orz Szkoły Podstawowej w Gardnie.
Zgodnie z ustalonymi przez MEN „Kryteriami podziału 0,6% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008” jednostce samorządu terytorialnego może być przyznane dofinansowanie wyłącznie na wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe, dla oddanych do użytku w okresie od 1 września do 31 grudnia 2007 lub w pierwszych trzech kwartałach 2008 r.:
- pomieszczeń do nauki w nowowybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych;
- nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radny Tadeusz Figas
391/XXIV/08
– jakie są dalsze losy wprowadzenia obowiązkowych zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach? Wiem, że dzieci zostały przebadane, że zostały wyodrębnione grupy dyspanseryjne, ale na tą chwilę nie wiadomo co dalej. Jakie są zamierzenia w tej sprawie? Przypominam, że była to inicjatywa grupy radnych BBS, żeby wprowadzić taką gimnastykę do przedszkoli, bo jest to niezwykle ważne. Dotąd zajęcia te odbywały się dobrowolnie i odpłatnie.

BWS.0057-8/08   Gryfino, 16 maja 2008 r.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 15 kwietnia 2008 r. interpelację Nr 391/XXIV/08 uprzejmie informuję, że przesiewowymi badaniami profilaktycznymi wad postawy, które zostały zorganizowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych były objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat w przedszkolach i szkołach gminy Gryfino. Aktualnie zajęcia gimnastyki korekcyjnej są prowadzone w szkołach i przedszkolach według potrzeb i za zgodą rodziców. Zajęcia te są prowadzone przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nieodpłatnie. Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną są zatrudniani przez MOS.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Marek Sanecki
392/XXIV/08
– Górka Miłości jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Gryfinie, jest tarasem widokowym na dolinę Dolnej Odry i CW Laguna, ale jest to miejsce bardzo zanieczyszczone. Użytkownicy okolicznych działek zrobili sobie z tego miejsca śmietnik. Czy ktoś został ukarany za zanieczyszczanie tego pięknego miejsca? Kiedy zostanie ono doprowadzone do stanu naturalnego?

BSM-392/XXIV/08    Gryfino, dnia 24.04.2008 r.
W nawiązaniu do interpelacji uprzejmie informuję, że Straż Miejska w przeciągu kilku lat nakładała mandaty na Zarząd Ogródków Działkowych za brak wystarczającej ilości pojemników na odpady stałe i działkowców za wyrzucanie odpadów na skarpę Górki Miłości. Na dzień dzisiejszy Straż Miejska przeprowadziła rozmowę z Zarządem ogródków Działkowych o zwiększenie ilości pojemników i ustawienie ich przy wyjściu z działek od ul. Kwiatowej.
W rozmowie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Zarząd zobowiązał się do ustalenia działkowców, którzy nie stosują się do regulaminu obowiązującego na działkach i wyrzucają odpady na skarpę oraz do przeprowadzenia akcji polegającej na posprzątaniu tych miejsc. W przypadku gdy Zarząd nie wywiąże się z przestrzegania prawa i ustawieniu dodatkowych pojemników, zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

393/XXIV/08 – dziś będziemy decydowali o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na Euroboisko, ale jestem przekonany, że to boisko ma wady techniczne. Dokładnie na połowie boiska stoi woda, a przecież ma ono służyć do gry w okresach, kiedy jest mokro i są niesprzyjające warunki do korzystania z boisk naturalnych. Czy gwarancja przewiduje naprawę tego stanu? Jeżeli nie, jakie konsekwencje finansowe poniesie wykonawca?

BMP/107/393/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie
realizacji zadania inwestycyjnego ”Budowa boiska przy ul. Sportowej w Gryfinie – EUROBOISKO” informuję :
- realizacja zadania odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a firmą „UNIPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000EUR,
- nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego nad robotami realizowanymi w ramach umowy j.w. prowadzi firma „KOMPLET INWEST”s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska –Nieboj zgodnie z zapisami art.25 i 26 ustawy-Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku/tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 roku ,poz.2016 z późniejszymi zmianami/,
-inspektor nadzoru sukcesywnie kontroluje i monitoruje zakres, ilość i jakość robót wykonywanych przez wykonawcę, na bieżąco reaguje na zauważone w trakcie pobytu na budowie nieprawidłowości zobowiązując wykonawcę do ich usunięcia na swój koszt i we własnym zakresie/wymiana znacznej części kruszywa stanowiącego podbudowę boiska/. Faktem jest również, iż mimo wdrożonych prac naprawczych w ostatnim okresie/długotrwałe opady deszczu/,ponownie na części podbudowy boiska zostały stwierdzone zastoiny wody. Inspektor nadzoru podjął działania i zobowiązał ponownie wykonawcę do naprawy stwierdzonych nieprawidłowości. Należy zaznaczyć, że właściwe zgodne z projektem i obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonanie podbudowy boiska jest warunkiem właściwego wykonania nawierzchni sztucznej na realizowanym boisku, tak aby można było z niego korzystać niezależnie od warunków pogodowych,
- celem zabezpieczenia właściwej realizacji umowy Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę 249.904,07 zł. Paragraf 13 przywołanej wyżej umowy z Wykonawcą określa warunki realizacji i wykorzystania wniesionego zabezpieczenia w tym m. innymi zapis iż w przypadku nienależytego wykonania zamówienia wniesione zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane na sfinansowanie zgodnego z umową wykonania robót i na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonane roboty.
- paragraf 10 niniejszej umowy ustala okres i warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na zrealizowane prace objęte umową. Wykonawca udzielił Zamawiającemu 10 letniej gwarancji producenta oraz 8 letniej gwarancji wykonawcy na zrealizowane prace objęte zawartą umową. Zgodnie z zapisami par. 10 umowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i we własnym zakresie usuwać stwierdzone wady techniczne przedmiotu umowy na zasadach i w terminach wynikających z zapisów w nim zawartych. Ponadto zawarte są również zapisy o zmianie terminu gwarancji w sytuacji gdy w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad ,albo została wykonana istotna naprawa wadliwej rzeczy ,termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej,
- zawarta umowa j.w. w paragrafie 12 zawiera również zapisy o naliczaniu przez Zamawiającego kar umownych za opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad jak również zapis umożliwiający dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego jeżeli szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.
Reasumując powyższe wyjaśnienia w oparciu o zapisy umowy zawartej na realizację robót jak również obowiązki i zakres odpowiedzialności osób sprawujących funkcje techniczne na budowie / -inspektora nadzoru inwestorskiego/, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa budowlanego, działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, Umowy zawarte przez Gminę zabezpieczają skuteczne wyegzekwowanie należytego wykonania robót oraz umożliwiają dochodzenia innych roszczeń w okresie trwania gwarancji na wykonane roboty jak również dochodzenia innych roszczeń od wykonawców z tytułu nienależytego wykonania robót.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

394/XXIV/08 – 12 grudnia ubiegłego roku zadałem kilka krótkich, konkretnych pytań dotyczących GTBS i do dzisiaj sprawa się toczy, bo uważam, że dostaję nieprawidłowe odpowiedzi. Pytałem o to, czy prawdą jest, że GTBS jako zarządca wspólnot mieszkaniowych pobiera inne opłaty niż wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami? Na jakiej podstawie GTBS pobiera opłaty za nadzór za sprzątanie? Dostałem odpowiedź od Prezesa GTBS, że nie pobiera opłat. Na kolejnej sesji powiedziałem, że mam dokument świadczący o tym, że pobiera opłaty. Dostałem od Burmistrza kolejną odpowiedź, z której wynika, że jest to nieprawdą, pomimo, że mam dokument. Zostawię go Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady, radnym. Burmistrz w odpowiedzi pisze, że koszty sprzątania są rozliczane w oparciu o ilość przepracowanych przez sprzątaczki roboczogodzin, faktury zawierają dwa rodzaje pozycji: związane z utrzymaniem czystości, sprzątaniem budynku itd., co też mija się z prawdą, bo mam umowę na świadczenie usług na sprzątanie, gdzie zatrudniona jest firma zewnętrzna i nie ma mowy, że ta firma ma płacone za roboczogodziny, tylko ma określony zakres robót. W tych wspólnotach są lokale komunalne i gmina albo nie wie co się tam dzieje, albo nie wie za co płaci. Co prawda ten dokument, który ja mam, jest za 2006 rok, ale prawo w tym zakresie się nie zmieniło. Być może teraz zostało to naprawione, ale jeżeli wcześniej ten proceder istniał, to był niezgodny z prawem. Kiedy w związku z tym zostaną zwrócone nienależnie pobrane opłaty przez GTBS?

L.Dz. GTBS/215/2008   Gryfino, 25.04.2008 r.
W odpowiedzi na interpelację nr 394/XXIV/08 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 10 kwietnia 2008 r. informuję:
Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami GTBS od roku 2007 nie pobiera opłat za nadzór nad utrzymaniem czystości we wspólnotach mieszkaniowych.
Do roku 2006 takie opłaty były naliczane i wiązało się to z innym systemem organizacyjnym usług porządkowych.
Do końca roku 2006 usługi porządkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych były świadczone z udziałem pracownic GTBS – wiązało się to z koniecznością bezpośredniego nadzoru i organizacji pracy ze strony Spółki.
Od roku 2007 w wyniku zmian organizacyjnych wspólnoty mieszkaniowe sprzątane są przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Organizacja pracy należy do tych podmiotów gospodarczych.
Sprawa rozliczenia finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 85-95 była przedmiotem opinii Biegłego Sądowego z zakresu rozliczeń finansowych, powołanego przez Sąd Rejonowy w Gryfinie w trakcie trwającego procesu z powództwa Pani Kazimiery Dragan.
Pełnomocnik Powódki wniósł zastrzeżenia do opinii Biegłego Sądowego między innymi dotyczące kosztów utrzymania czystości o treści:
„Nadto jak wynika z informacji przekazanych przez powódkę pani Jadwiga Czerniak umieszczona na liście dozorczyń jest pracownikiem administracji, str. Punkt 7 drugiej tabeli od dołu. Powstaje więc pytanie, na które biegły winien udzielić odpowiedzi po zweryfikowaniu informacji, czy pracownik administracji zajmuje się porządkowaniem posesji, a jeśli nie to jaki ma to wpływ na ponoszone koszty przez wspólnotę pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu.
Biegły Sądowy w opinii uzupełniającej wyjaśnia:
„Pani Jadwiga Czerniak jako pracownik odpowiedzialny za organizację i koordynację wszystkich dozorczyń i pracowników sprzątających posesje. Bierze udział w kosztach z tym związanych. Umieszczenie Pani Jadwigi Czerniak w kosztach wspólnot jest bezporne i w pełni uzasadnione”.
Mam nadzieję, że opinia Biegłego Sądowego powołanego przez Sąd ostatecznie wyjaśnia podnoszone przez Pana Radnego wątpliwości.
Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o.
Bronisław Mela

BMK.0057-8/08   Gryfino, 25 kwietnia 2008 r.
Odpowiadając na Pańską interpelację złożoną dnia 10 kwietnia 2008 r. na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie kosztów utrzymania czystości nieruchomości gminnych ponownie informuję, iż koszty te są rozliczane na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w oparciu o liczbę przepracowanych przez sprzątaczki roboczogodzin. Faktury te zawierają dwa rodzaje pozycji związanych z utrzymaniem czystości – sprzątanie budynków (klatki schodowe, korytarze piwniczne i części wspólne budynków komunalnych) oraz oczyszczanie placów, chodników i innych terenów na nieruchomościach z budynkami komunalnymi; poza tymi dwoma kategoriami obciążeń wspomniane faktury nie zawierają dodatkowej pozycji, obciążającej za nadzór nad utrzymaniem czystości. W interpelacji z dnia 29 lutego 2008 r. wyraził Pan zainteresowanie kosztami ponoszonymi przez Gminę, a nie GTBS Sp. z o.o.,  w związku z czym odpowiedź w przedmiotowej sprawie została Panu udzielona pismem  z dnia 18 marca 2008 r. i podtrzymuję ją niniejszym pismem.
Odrębną kwestią jest natomiast rozliczanie przez GTBS Sp. z o.o. kosztów utrzymania czystości we wspólnotach mieszkaniowych. Koszty te były rozliczane
w przeszłości przez GTBS według klucza podziałowego opierającego się na zsumowaniu kosztów sprzątania całego zasobu, podzieleniu ich przez ogólną powierzchnię utrzymywanych nieruchomości w celu określenia jednostkowego kosztu sprzątania 1 m2 powierzchni, a następnie pomnożeniu tak wyliczonego kosztu jednostkowego przez powierzchnię danej nieruchomości. Tak przyjęta forma rozliczania kosztów sprzątania była uzasadniona, gdyż całość zasobu utrzymywały sprzątaczki GTBS. W chwili obecnej koszty utrzymania czystości we wspólnotach mieszkaniowych są rozliczane odmiennie, na podstawie indywidualnych umów zawieranych przez wspólnoty z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, efektem czego ma być ograniczenia wysokości tych kosztów.
Przedstawiona powyżej forma rozliczania kosztów utrzymania czystości we wspólnotach mieszkaniowych została przedstawiona przez GTBS w pismach z dnia 22 lutego 2008 r. i 14 kwietnia 2008 r., w których Spółka ustosunkowuje się do kwestii podnoszonych przez Panią Krystynę Młyńską w odniesieniu do kosztów utrzymania czystości nieruchomości przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie w 2006 r. W pismach tych GTBS wyjaśnia, że niższe koszty sprzątania w okresach zwolnienia lekarskiego jednej ze sprzątaczek oraz skierowania do sprzątania osoby z Urzędu Pracy pomniejszyły ogólne koszty utrzymania czystości zasobu mieszkaniowego, jednak tylko w niewielkim stopniu. Zastosowanie wspomnianego powyżej klucza podziałowego i ustalenie kosztów utrzymania czystości nieruchomości przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie jako iloczynu kosztu jednostkowego i powierzchni nieruchomości, nie odzwierciedlało więc w pełni niższych kosztów utrzymania czystości w obrębie przedmiotowej nieruchomości. W świetle powyższego istotnym jest również fakt, że załączone do pisma GTBS z dnia 14 kwietnia 2008 r. kopie faktur z naliczeniem miesięcznych kosztów obciążających Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. 1 Maja 19-22, w tym z obciążeniem za utrzymanie czystości, nie zawierają absolutnie żadnych informacji
o podnoszonych w Pańskich interpelacjach kosztach nadzoru nad utrzymaniem czystości.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Stanisław Różański
395/XXIV/08
– chciałbym prosić, żeby Przewodniczący wyegzekwował dyscyplinę na sesji. Chciałbym prosić, żeby na sesji wyłączone zostały wszystkie telefony komórkowe. Proszę, żeby Przewodniczący spowodował, aby na sesji była atmosfera pewnej powagi. To co ja obserwuję na sesji, to jest „żydowski sejm”. Sesja to jest swego rodzaju msza. I ma być takie skupienie jak na mszy. Tu decydujemy o najważniejszych sprawach dla gminy. Skoro Burmistrz po raz drugi wychodzi z tą sprawą, skoro dziś na sesji pada stwierdzenie, że wyrok sądowy wywołuje radość u ludzi, skoro Burmistrz po raz drugi daje nam do zrozumienia, że ma naciski aby wykonany został wyrok sądu na tym etapie, nie mogę jako radny tej Rady, nie mogę jako prawnik przemilczeć tej sprawy. Chcę powiedzieć wprost: Panie Burmistrzu, w doktrynie prawa karnego instytucja domniemania niewinności jest zasadą fundamentalną i świętą i słusznie Pan robi, że nie ulega Pan żadnym naciskom w tej sprawie. Osoby takie jak Beata Kryszkowska, Jolanta Staruk czy Henryk Piłat na dzień dzisiejszy są osobami niewinnymi, bez względu na to, kto mówi i co mówi. A ja słyszałem już na tej sali taki pogląd, że natychmiast należy je zwolnić. Panie Burmistrzu, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok sądowy w tej sprawie, te okoliczności, które towarzyszą temu zdarzeniu, nie mają żadnego znaczenia prawnego i formalnego. Proszę Państwa, mam przed sobą akt oskarżenia w tej sprawie, czytam enuncjacje prasowe w tej sprawie. Jeśli ja słyszę, że do dnia dzisiejszego asesor, a więc nie zawodowy sędzia, nie może poradzić sobie z uzasadnieniem tej sprawy, to jestem głęboko przekonany, zarówno na tle treści aktu oskarżenia, jak i doniesień prasowych, że ten wyrok w rewizji się nie ostanie. W związku z tym nie można działać w sposób przyspieszony. Przemawiam tutaj we własnym imieniu, nie jestem upoważniony przez żaden klub, wypowiadam swoją opinię. To tyle w tej kwestii.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie radny, chciałem Panu w tym momencie przerwać. Zaapelował Pan o powagę na sali, o przestrzeganie przepisów, ale sam łamie Pan porządek obrad, który dotyczy interpelacji, bo przecież wie Pan na czym polegają interpelacje. Wygłasza Pan stanowisko prawne w określonej sprawie, buduje Pan swego rodzaju emocje zupełnie niepotrzebnie. Sam pan prosi radnych, żeby nie budować emocji wobec wydanego orzeczenia sądowego i bardzo dobrze, i tak powinno być, ma Pan rację. Ale proszę Pana o to, żeby trzymał się pan porządku obrad, nie przerywałem panu, kiedy zaczął pan wystąpienie, ale nie jest to ten punkt porządku obrad. Jednocześnie odpowiem Panu, że nie będę domagał się wyłączania telefonów komórkowych, przypomnę panu, że to panu kilka razy dzwonił telefon, żeby pan zwrócił na to uwagę, apeluję do koleżanek i kolegów radnych o ściszenie telefonów, żebyście w pilnych sprawach telefony mogli odebrać.

Radny Stanisław Różański
396/XXIV/08
– pierwszą swoją interpelację kieruję do Przewodniczącego Rady. Czy i jak został załatwiony mój wniosek z 30 listopada 2007 r.? Przypomnę, że pismem z 7 grudnia zostałem poinformowany, że cytuję: „informuję, że poruszona przez Pana sprawa będzie przedmiotem wnikliwej analizy Prezydium Rady Miejskiej w celu ustalenia zasadności Pana zarzutów i podjęcia stosownych decyzji w tej sprawie”. Mimo moich ponagleń nie otrzymałem do dnia dzisiejszego żadnej informacji. Jeżeli w dalszym ciągu będę zwłóczony w tej sprawie z odpowiedzią, będę zmuszony uruchomić nadzór Wojewody Zachodniopomorskiego.

BOR.0057-06/08   Gryfino, dnia 18 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 r., skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:
- w odniesieniu do interpelacji nr 396/XXIV/08 w sprawie wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. informuję, iż na XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2007 r. przedstawiłem Radzie Miejskiej stanowisko w podnoszonej przez Pana kilkukrotnie na forum Rady sprawie kolizji sprawowanych przez Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego funkcji. W szerokim zakresie odniosłem się do sprawy uzasadniając swoje stanowisko opiniami prawnymi oraz oświadczeniem złożonym przez Zarząd KS Energetyk. Poinformowałem również wszystkich radnych, że Prezydium Rady nie dopatruje się sprzeczności pomiędzy funkcjonowaniem radnego Nikitińskiego w Radzie Miejskiej i w Klubie Sportowym Energetyk, a przedstawione stanowisko uznaję za ostateczne stanowisko Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie, co zostało odnotowane w protokole z posiedzenia Rady. W załączeniu wyciąg z Protokołu Nr XVII z XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

397/XXIV/08 – drugie moje pytanie kieruję również do Przewodniczącego Rady. Czy i jak zostało załatwione wystąpienie czterech związków zawodowych pracowników Zarządu Elektrowni Dolna Odra z 17 grudnia 2007 r. Jeżeli do dnia dzisiejszego to wystąpienie nie zostało załatwione, chciałbym wiedzieć z jakich przyczyn.

BOR.0057-06/08   Gryfino, dnia 18 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 r., skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:
- w odniesieniu do interpelacji nr 397/XXIV/08 w sprawie wystąpienia Przewodniczących Związków Zawodowych ZEDO S.A. z 17 grudnia 2007 r. informuję, że w mojej ocenie nie występują żadne okoliczności, w których Rada Miejska powinna zajmować stanowisko w odniesieniu do pisma Przewodniczących Związków Zawodowych ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

398/XXIV/08 – czy skarga Kazimiery Dragan z 20 lutego 2008 r. na działalność naszej Rady i Burmistrza została załatwiona i jak? Jeśli nie, chciałbym wiedzieć dlaczego.

BOR.0057-06/08   Gryfino, dnia 18 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 r., skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:
- w odniesieniu do interpelacji nr 398/XXIV/08 w sprawie skargi pani Kazimiery Dragan informuję, iż w zakresie dotyczącym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino skarga zostanie rozpatrzona przez Radę Miejską i wprowadzona do porządku obrad kolejnej sesji Rady po ustosunkowaniu się do podniesionych w skardze zarzutów przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W zakresie dotyczącym Rady Miejskiej skarga przekazana została Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

399/XXIV/08 – czy i jak została załatwiona skarga Anety Wiśniewskiej z 14 stycznia 2008 r. Jeżeli nie, chciałbym również wiedzieć dlaczego?

BOR.0057-06/08 Gryfino, dnia 18 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 r., skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:
- w odniesieniu do interpelacji nr 399/XXIV/08 w sprawie skargi pani Anety Wiśniewskiej informuję, że nie widzę podstaw prawnych do zajęcia stanowiska przez Prezydium w sprawie w skargi Pani Anety Wiśniewskiej z 14 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

400/XXIV/08 – kolejne pytanie jest skierowane do Prezydium Rady. Czy Prezydium Rady rozważało możliwość i potrzebę zmiany uchwały Rady z 29 maja 2003 r. dotyczącą procedury uchwalania budżetu w aspekcie budżetu zadaniowego na 2009 r.?

BOR.0057-06/08   Gryfino, dnia 18 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 r., skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:
- w odniesieniu do interpelacji nr 400/XXIV/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2003 r. dotyczącej procedury uchwalania budżetu w postaci budżetu zadaniowego informuję, że aktualnie trwają konsultacje z Burmistrzem Henrykiem Piłatem w celu ustalenia, czy Burmistrz w najbliższym czasie będzie w stanie przygotować budżet zadaniowy.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

401/XXIV/08 – kiedy zostanie wykonana uchwała Rady z 31 stycznia 2008 r. dotycząca remontu ulicy Kasztanowej w Pniewie? Przypomnę, że do uchwały Rady dołączone zostało uzasadnienie, z którego wynika, że do końca I kwartału 2008 r. prace na tej ulicy miały być wznowione. Na kanwie tej sprawy chcę się podzielić taką opinią. Myślę, że jest już najwyższy czas, żeby Burmistrz rozważył i ocenił prace tego zespołu, który odpowiada za realizację zadań związanych m.in. z konserwacją dróg. Panie Burmistrzu, ja doceniam Pańskie starania w tej sprawie, ale to ci ludzie tam, kiedy my się rozejdziemy i będziemy mieli najczystsze intencje, to oni realizują te zadania w sensie roboczym. Odnoszę wrażenie, że niektórzy z tych pracowników nie rozumieją istoty swojej roli. Powiem wręcz, oni zamiast realizować zadania, próbują uprawiać w tym zakresie swoją politykę. Ja to nazywam zwykłym prymitywnym wymądrzaniem się. W związku z tym, Panie Burmistrzu, myślę, że jest potrzeba przyjrzenia się temu zespołowi ludzi, którzy za te zadania odpowiadają.

BMP/107/401,402,403,405/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
Ad.401/XXIV/08 -W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2008 roku, dotyczącą remontu ulicy Kasztanowej w Pniewie informuję że z uwagi na panujące w miesiącu marcu a także w kwietniu 2008 roku warunki atmosferyczne/ciągłe i obfite opady deszczu/ nie wykonano naprawy tej ulicy w deklarowanym terminie. Nie jest więc winą urzędników, iż w dobrze pojętym interesie społecznym i Gminy, w tym uzasadnionego wydatkowania środków finansowych na realizację przypisanych zadań remontowych nie wykonano remontu tej ulicy. Ponadto informuję, iż każdy rodzaj robót budowlanych, drogowych musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami technicznymi realizacji danych robót, aby wykonane prace mogły być objęte gwarancją ich należytego wykonania.
Jest to warunek aby Gmina w przypadku stwierdzenia usterek lub wad wykonanych robót mogła dochodzić ich skutecznego usunięcia na koszt wykonawcy. Realizacja uchwały nastąpi w sprzyjających warunkach atmosferycznych w możliwie szybkim terminie najpóźniej do końca maja 2008 roku.
Ponadto uprzejmie informuję, że „zespół ludzi” jak Pan to określił zajmujący się między innymi remontami dróg na terenie miasta i Gminy Gryfino jest w stałym kontakcie z Kierownictwem Gminy, ponieważ specyfika pracy tego zespołu wymaga bieżących kontaktów ze wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego czy remontowego. Problem remontu dróg, szybkie i bieżące reagowanie na zgłaszane przez mieszkańców gminy uwagi w sprawie ich stanu, awarii, usuwania zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego jest priorytetowym działaniem jednak i te działania podlegają określonym przepisom i warunkom technicznym ich realizacji na co nie zawsze mimo zaangażowania i podjęcia sprawy mają wpływ pracownicy merytoryczni wykonujący powierzone zadania. Na terenie gminy jest wiele dróg, których stan techniczny wymaga podjęcia natychmiastowych ,awaryjnych działań tj wszczęcia czynności formalno-prawnych związanych z usunięciem powstałych zagrożeń i nieprawidłowości. Ulica Kasztanowa w Pniewie była i jest z uwagi na swoje strategiczne położenie przedmiotem wielokrotnych działań jednak zakres wykonywanych robót-remonty cząstkowe powoduje iż do jej miejscowych napraw trzeba przystępować cyklicznie i często ale w sprzyjających warunkach pogodowych. Obecnie podjęty remont nawierzchni tej drogi /frezem pozyskanym z remontu dróg innych/zostanie zakończony najpóźniej do końca maja 2008 roku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

402/XXIV/08 – interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Eugeniusza Kuduka. Pismem z dnia 21 grudnia 2007 r. zostałem zawiadomiony, że moja interpelacja dotycząca budowy świetlicy w Pniewie została przyjęta do realizacji. Zapytuję, co w tym zakresie zostało zrobione?

BMP/107/401,402,403,405/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
Ad.402/XXIV/2008 – podtrzymuję swoje stanowisko w sprawie pozyskania na potrzeby społeczności m. Pniewo obiektu z przeznaczeniem na tymczasową świetlicę wiejską. Obecnie w wydziale, który merytorycznie zajmuje się sprawami remontów świetlic wiejskich trwają czynności związane z oceną stanu technicznego i szacowania ilości robót i ich wartości, obiektów świetlicowych pod kątem wykonania koniecznych remontów i modernizacji a także oceny przydatności i opłacalności do adaptacji wskazanych obiektów z możliwością zmiany ich sposobu użytkowania i ustalenia wartości robót adaptacyjno–remontowych. Przeglądy wykonywane są sukcesywnie a ich zakończenie planuje się do końca maja 2008 roku. Następnie po przeanalizowaniu możliwości techniczno–finansowych w przypadku możliwości dokonania adaptacji obiektu w Pniewie na świetlice wiejską, opracowana zostanie wymagana prawem dokumentacja budowlano–kosztorysowa, celem zgłoszenia wykonywania prac do Starostwa Powiatowego i ogłoszenia procedur wymaganych prawem zamówień publicznych w sprawie wyboru wykonawcy robót.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

403/XXIV/08 – interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina. Pismem z 23 stycznia 2008 r. zostałem zawiadomiony o zamierzeniach dotyczących zapewnienia dostępu do Internetu na terenach wiejskich. Chciałbym zacytować to pismo, które podkreśla, że Internet na terenach wiejskich gminy Gryfino jest zadaniem bardzo ważnym, jest w centrum uwagi, że działania zostały podjęte. Na marginesie tej interpelacji chciałbym podzielić się taką uwagą. Ponieważ dublujemy się na sali przy zgłaszaniu interpelacji, mam propozycję natury technicznej. Jeśli my jako radni będziemy podnosili te same kwestie proponowałbym, żeby w odpowiedzi informować radnych, którzy tym problemem się zajmowali i zajmują.

BMP/107/401,402,403,405/XXIV/08  Gryfino, 25.04.2008.r
Ad.403/XXIV/2008 – potwierdzam swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie kontynuacji zamierzeń i działań związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu na terenach wiejskich. Trwają spotkania i rozmowy z operatorami sieci internetowych a także z innymi podmiotami zainteresowanymi zapewnieniem dostępu do Internetu jak największej liczbie mieszkańców naszej Gminy. Ponadto Gmina uczestniczy w konferencjach i seminariach na temat roli samorządu w rozwoju dostępu do Internetu szerokopasmowego, celem pozyskania informacji i wykorzystania doświadczeń samorządów, które podjęły działania w tym zakresie. Szczególnie istotne jest wybranie do realizacji wariantu technicznego uwzględniającego rozbudowę tego systemu zgodnie z zachodzącymi zmianami i potrzebami w tym zakresie z uwzględnieniem optymalnych kosztów zastosowanych rozwiązań w podziale na uzasadnione koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne .Istotnym jest również określenie i wybranie optymalnego sposobu zarządzania i eksploatowania wybudowanej sieci szerokopasmowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Temat budowy sieci internetowej na terenie gminy wymaga wielu analiz i opracowań aby na etapie jego projektowania a potem realizacji i eksploatacji uniknąć problemów, z którymi borykają się obecnie inne gminy. O podjętych działaniach i ostatecznych ustaleniach będę informował Radnych Rady Miejskiej w swoich sprawozdaniach z realizacji zadań.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

404/XXIV/08 – co z utworzeniem poczty w Pniewie na dzień dzisiejszy mimo tych deklaracji, które zostały w tej sprawie złożone?

SEO.0057-3/08   Gryfino, dnia 7 maja 2008 r.
Odpowiadając na interpelację nr 404/XXIV/08 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 r. dot. uruchomienia agencji pocztowej w Pniewie uprzejmie wyjaśniam, że pomimo starań ze strony Poczty Polskiej Oddziału Rejonowego w Szczecinie w zakresie rozpowszechnienia możliwości utworzenia takiej placówki, a przede wszystkim pozyskania osoby chętnej do jej prowadzenia – sprawa pozostaje nadal nierozwiązana. Przyczyną tego jest brak osoby zainteresowanej prowadzeniem takiej działalności.
Informacja o naborze osoby chętnej do prowadzenia placówki była wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w sołectwie Pniewo.
Ostatnie pismo – kserokopia w załączeniu – w sprawie uruchomienia placówki pocztowej w Pniewie otrzymałem od Poczty Polskiej Oddziału Rejonowego w Szczecinie dnia 24 grudnia 2007 r.
W związku z taką sytuacją moja pomoc w rozwiązaniu tego problemu może ograniczyć się jedynie do wystąpienia do Poczty Polskiej Oddziału Rejonowego w Szczecinie o ponowienie rozpowszechnienia informacji o naborze na obsługę placówki pocztowej w Pniewie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

405/XXIV/08 – co z oświetleniem przy kościele w Pniewie? W tej sprawie miesiąc temu wpłynął wniosek proboszcza. Parafia czeka na realizację tego wniosku.

BMP/107/401,402,403,405/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
Ad.405/XXIV/2008 – wniosek w sprawie oświetlenia terenu sąsiadującego z Kościołem w Pniewie został skierowany do realizacji. Według oświadczenia wykonawcy sprawa zostanie załatwiona w najbliższym czasie nie później niż do 15 maja 2008 roku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Artur Nycz
406/XXIV/08
– jakiś czas temu rozmawialiśmy o podjęciu debaty o kulturze w gminie Gryfino. Chciałbym ponowić prośbę o zorganizowanie takiej debaty, tym bardziej, że zaczyna się kolejna fantastyczna impreza, gdzie ludzie kultury udowadniają, że warto w nich inwestować, inwestować w te imprezy i jeszcze bardziej je rozszerzać.

BWS.0057-11/08   Gryfino, 19 maja 2008 r.
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2008 r. interpelację Nr 406/XXIV/08 uprzejmie informuję, że w ww. sprawie podejmowane są aktualnie następujące kroki:
- przygotowywany jest zakres merytoryczny z zakresu kultury, a w związku z zamiarem stworzenia Programu Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino na okres do minimum 2015 roku,
- przygotowywany jest projekt zarządzenia dotyczący powołania Gryfińskiej Rady Kultury jako organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, na wzór Gryfińskiej Rady Sportu.
Z up. Burmistrza
Z-cz Burmistrza Eugeniusz Kuduk

407/XXIV/08 – Burmistrz poinformował dziś o planowanym remoncie generalnym Pałacyku pod lwami. Różne rzeczy miały się w tym pałacyku znajdować. Co ostatecznie w tym pałacyku będzie? Pytam o to również w kontekście, mam nadzieję, planowanych zmian i planowanego zwiększonego budżetu na kulturę w gminie Gryfino. Czy Burmistrz widzi taką możliwość, żeby Pałacyk pod lwami był centrum kultury w Gryfinie?

BMP/109/ 407/XXIV/08   Gryfino, 25.04.2008.r
W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie planowanego remontu i modernizacji Pałacu pod Lwami przy ul. Bol. Chrobrego w Gryfinie informuję, że przystąpiłem do prac przedprojektowych polegających na wykonaniu inwentaryzacji budowlanej obiektu i jego oceny technicznej oraz oceny podłoża gruntowego na którym zlokalizowany jest obiekt. Opracowanie to będzie podstawą opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia procedur wyłaniających projektanta dokumentacji budowlanej remontu,  modernizacji i przebudowy obiektu. Jednocześnie przystąpiłem z udziałem pracowników i animatorów ruchu kulturalnego –pracowników obecnego Pałacu pod Lwami do ustalenia wytycznych projektowych celem opracowania koncepcji funkcjonalno-użytkowej obiektu z przeznaczeniem na centrum kulturalne Gryfina. Faktem jest jednak iż to nie obiekt a działania i inicjatywy podejmowane w tej jednostce będą stanowiły o tym czy jest czy nie jest to centrum kulturalne naszego miasta. Podjęte zamierzenia w zakresie projektowania a następnie pozyskania środków finansowych i podjęcie realizacji prac remontowo-modernizacyjnych zapewnią bazę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do szeroko pojętych inicjatyw i działań w zakresie kultury z uwzględnieniem działań i imprez o znaczeniu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Andrzej Kułdosz
408/XXIV/08
– byłem wczoraj przy Szkole Podstawowej w Radziszewie i stwierdzam, że sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych jest niezsynchronizowana. Dziecko naciska przycisk i w ciągu 4 sekund zapala się czerwone światło, niemożliwe jest, żeby kierowcy zdążyli zareagować. Trzeba natychmiast te światła zsynchronizować i wydłużyć czas oczekiwania dzieci na zielone światło. Jest to sprawa bardzo pilna.

409/XXIV/08 – co dzieje się w sprawie przejść dla pieszych przy świetlicy i placu zabaw położonych przy drodze krajowej nr 31?

BMP/110/ 408,409,410/XXIV/08   Gryfino, 5.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad.408,409/XXIV/2008 – Gmina Gryfino wystąpi z wnioskiem do zarządcy drogi krajowej nr 31 o pilne dokonanie ponownej synchronizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Radziszewie oraz ponowi wniosek i o przyśpieszenie działań związanych z oznakowaniem przejść dla pieszych przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw na tej drodze.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

410/XXIV/08 – proszę o skierowanie do ENEI zapytania co z wymianą sieci napowietrznej w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Czepino? W niektórych miejscach zostało to zrobione, ale w 90% sieć nadaje się do wymiany.

BMP/110/ 408,409,410/XXIV/08   Gryfino, 5.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad.410/XXIV/2008 – w związku z wnioskami mieszkańców naszej gminy w sprawie złego stanu napowietrznej sieci energetycznej na naszym terenie w tym wielokrotnego wniosku o dokonanie wymiany napowietrznej sieci energetycznej w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Czepino Gmina Gryfino ponownie zwróci się do właściciela sieci o dokonanie koniecznych napraw jak również o podanie terminu wymiany sieci energetycznej w m. Radziszewo, Daleszewo, Czepino. Po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy zainteresowanych o harmonogramie realizacji prac.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Janusz Skrzypiński
411/XXIV/08
– w miejscowości Dołgie nie ma placu zabaw. W większości sołectw na terenie gminy takie place zabaw są. Jest tam problem z działką, gdyż działka, na której taki plac mógłby być umiejscowiony jest działką Skarbu Państwa. Mieszkańcy apelują, żeby władze gminy podjęły starania o przejęcie tego ternu lub przejęcie go w użyczenie, tak by plac zabaw mógł być w tym miejscu zlokalizowany.

BWG.058/05/2008   Gryfino, dnia 5 maja 2008 r.
Odpowiadając na ww interpelację informuję, że wskazany przez Pana teren oznaczony numerem działki 19, obręb ewidencyjny Dołgie, jest częścią drogi powiatowej i stanowi własność Skarbu Państwa. Celem sprawdzenia możliwości realizacji placu zabaw dla dzieci przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza ww. obszaru. W przypadku braku przeciwwskazań podjęte zostaną odpowiednie czynności zmierzające do zawarcia z właścicielem gruntu stosownych porozumień co do warunków udostępnienia nieruchomości Gminie Gryfino.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

412/XXIV/08 – boiska sportowe na terenie gminy Gryfino zostały wyposażone we wiaty. Mam informację, że wiat nie ma w miejscowości Dołgie. Mam prośbę, aby jeśli są takie możliwości wiaty te zakupić i zamontować.

BWS. 0057-6/08   Gryfino, 2008-05-08
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2008 roku interpelację nr 412/XXIV/08 o treści: „boiska sportowe na terenie gminy Gryfino zostały wyposażone we wiaty. Mam informację, że wiat nie ma w miejscowości Dołgie. Mam prośbę, aby jeśli są takie możliwości wiaty te zakupić i zamontować. ” uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2008 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na doposażenie czterech miejscowości wiejskich tj. Pniewo, Stare Brynki, Daleszewo, Sobieradz we wiaty sportowe. Ilość przeznaczonych środków finansowych przez Urząd Marszałkowski pozwoliła na doposażenie tylko czterech miejscowości. W ubiegłym roku w ramach złożonego wniosku do tej samej jednostki, doposażyliśmy trzy miejscowości wiejskie tj. Drzenin, Wysoka Gryfińska i Sobiemyśl.
Jednocześnie nadmieniam, iż w następnych latach będziemy także starali się pozyskać środki finansowe z tego samego programu i sukcesywnie uzupełniać wszystkie boiska w miejscowościach wiejskich we wiaty sportowe dla zawodników.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

413/XXIV/08 – w miejscowości Sobiemyśl studzienki kanalizacyjne są wyniesione ponad poziom drogi, gdyż droga ta osiadła i studzienki utrudniają poruszanie się po tej drodze. Studzienki są wyniesione tak wysoko, że uszkadzają samochody mieszkańców poruszające się po tej drodze. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/117/ 413,414,415,416/XXIV/08   Gryfino, 5.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad:413/XXIV/2008 – Gmina Gryfino dokona zlecenia obniżenia i regulacji studni znajdujących się w pasie drogi gminnej. Prace zostaną wykonane do 15 czerwca 2008 roku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

414/XXIV/08 – w miejscowości Sobiemyśl miesiąc temu został przez samochód ciężarowy uszkodzony chodnik. Pani sołtys prosiła o naprawę tego chodnika. Chodnik został doraźnie naprawiony. Uważamy, że na odcinku 80 metrów chodnik został rozjechany i powinien być rozebrany i ponownie ułożony, ponieważ doraźna naprawa powoduje to, że te płytki są niestabilne i popękane. Mamy prośbę, żeby tego kto ten chodnik uszkodził przymusić, aby doprowadził chodnik do właściwego stanu. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/117/ 413,414,415,416/XXIV/08   Gryfino, 5.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad.414/XXIV/2008 - Gmina Gryfino ponownie wezwała użytkownika, który dokonał uszkodzenia chodnika samochodem ciężarowym do jego przełożenia i usunięcia powstałych nierówności. Ustalono, że poprawienie i naprawa chodnika zostaną wykonane w nieprzekraczalnym terminie do końca maja 2008.Wykonane roboty muszą zostać zgłoszone do odbioru i odebrane bez uwag przez służby Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

415/XXIV/08 – po ostatnich dużych opadach deszczu utworzyły się wyrwy w jezdni, mieszkańcy przejeżdżając mogą uszkodzić sobie samochód. Proszę o naprawę dróg.

BMP/117/ 413,414,415,416/XXIV/08   Gryfino, 5.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad.415/XXIV/2008 – gmina podjęła działania związane z remontem nawierzchni drogi. Prace naprawcze zostaną wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2008 roku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

416/XXIV/08 – chciałbym przekazać apel sołtysów tych miejscowości, w których prowadzone są prace związane z budową drogi S-3. Proszą oni, aby władze gminy spotkały się w wykonawcą tych prac, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć w przyszłości przywrócenie tych dróg, które w tej chwili są rozjeżdżane przez ciężki sprzęt.

BMP/117/ 413,414,415,416/XXIV/08   Gryfino, 5.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad.416/XXIV/2008 – zgłoszony przez Pana temat jest mi znany, wielu sołtysów i mieszkańców naszej gminy zgłasza fakt korzystania i dewastacji dróg gminnych przez samochody i sprzęt ciężki realizujący budowę S3.W związku z tym zamierzam zorganizować spotkanie z wykonawcą zadania budowy S3 celem przyjęcia planu działań związanych z usuwaniem ewidentnych uszkodzeń dróg gminnych przez pojazdy i sprzęt pracujący na naszym terenie dla potrzeb tej budowy. Celem wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia stwierdzonych uszkodzeń dróg ,Gmina z udziałem przedstawicieli danej miejscowości musi dokonać przeglądu dróg i spisania powstałych ich uszkodzeń ,co zostanie wykonane na przełomie czerwca i lipca tego roku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Paweł Nikitiński
417/XXIV/08
– moja interpelacja dotyczy problemu, który poruszył już także radny Sanecki, a mianowicie Euroboiska. Jakie prace zostaną wykonane w celu usunięcia ewidentnej wady nawierzchni w północnej części boiska? Kiedy ostatecznie boisko zostanie wykonane? Przypominam, że w ogłoszeniu przetargowym z dnia 8 marca 2007 r. termin realizacji wyznaczony był na dzień 30 września 2007 r. Dziś mamy dzień 10 kwietnia 2008 r. Rozumiem, że aura nie jest sprzyjająca, do tego żeby kłaść nawierzchnię końcową i słusznie, że się jej nie kładzie, bo w moim przekonaniu na te kałuże kłaść jej nie można, bo to boisko będzie w takim samym stanie jak wówczas, kiedy było boiskiem piaskowym, czyli nie będzie się kwalifikowało do korzystania z niego przez znaczną część roku.

BMP/112/ 417/XXIV/08   Gryfino, 5.05.2008.r
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie stałego stanu podbudowy EUROBOISKA przy ul. Sportowej w Gryfinie, informuję że:
- realizacja zadania odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a firmą „UNIPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000EUR,
- nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego nad robotami realizowanymi w ramach umowy j.w. prowadzi firma „KOMPLET INWEST”s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska –Nieboj zgodnie z zapisami art.25 i 26 ustawy-Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku/tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 roku ,poz.2016 z póżniejszymi zmianami/,
-inspektor nadzoru sukcesywnie kontroluje i monitoruje zakres, ilość i jakość robót wykonywanych przez wykonawcę, na bieżąco reaguje na zauważone w trakcie pobytu na budowie nieprawidłowości zobowiązując wykonawcę do ich usunięcia na swój koszt i we własnym zakresie/wymiana znacznej części kruszywa stanowiącego podbudowę boiska/. Faktem jest również, iż mimo wdrożonych prac naprawczych w ostatnim okresie/długotrwałe opady deszczu/,ponownie na części podbudowy boiska zostały stwierdzone zastoiny wody. Inspektor nadzoru podjął działania i zobowiązał ponownie wykonawcę do naprawy stwierdzonych nieprawidłowości. Należy zaznaczyć, że właściwe zgodne z projektem i obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonanie podbudowy boiska jest warunkiem właściwego wykonania nawierzchni sztucznej na realizowanym boisku, tak aby można było z niego korzystać niezależnie od warunków pogodowych,
- celem zabezpieczenia właściwej realizacji umowy Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę 249.904,07 zł. Paragraf 13 przywołanej wyżej umowy z Wykonawcą określa warunki realizacji i wykorzystania wniesionego zabezpieczenia w tym m. innymi zapis iż w przypadku nienależytego wykonania zamówienia wniesione zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane na sfinansowanie zgodnego z umową wykonania robót i na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonane roboty.
- paragraf 10 niniejszej umowy ustala okres i warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na zrealizowane prace objęte umową. Wykonawca udzielił Zamawiającemu 10 letniej gwarancji producenta oraz 8 letniej gwarancji wykonawcy na zrealizowane prace objęte zawartą umową. Zgodnie z zapisami par. 10 umowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i we własnym zakresie usuwać stwierdzone wady techniczne przedmiotu umowy na zasadach i w terminach wynikających z zapisów w nim zawartych. Ponadto zawarte są również zapisy o zmianie terminu gwarancji w sytuacji gdy w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad ,albo została wykonana istotna naprawa wadliwej rzeczy ,termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej,
- zawarta umowa j.w. w paragrafie 12 zawiera również zapisy o naliczaniu przez Zamawiającego kar umownych za opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad jak również zapis umożliwiający dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego jeżeli szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.
Reasumując powyższe wyjaśnienia w oparciu o zapisy umowy zawartej na realizację robót jak również obowiązki i zakres odpowiedzialności osób sprawujących funkcje techniczne na budowie / -inspektora nadzoru inwestorskiego/, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa budowlanego, działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wyrażam opinię że Gmina posiada zabezpieczenie należytego wykonania robót a zapisy Umowy umożliwiają dochodzenia innych roszczeń w okresie trwania gwarancji lub dochodzenia kar z tytułu innych szkód wynikłych w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca zadania na podstawie decyzji Inżyniera Kontraktu wykonał wszystkie prace naprawcze w tym częściowa wymiana gruntu na boisku, celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i usunięcie przyczyn powstawania zastoin wody.
Termin umowny/ zawarty w aneksie do umowy/ zakończenia zadania to 31 maja 2008 roku.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

418/XXIV/08 - moja interpelacja dotyczy przydziału mieszkań w nowo oddawanych budynku GTBS z puli gminnej. Burmistrz powiedział, że podtrzymał decyzję dotyczącą losowania. Czy to jakieś reguły i zasady, których mój umysł nie jest w stanie zrozumieć państwem kierują, czy też możemy mówić o próbach nepotyzmu albo wpływania na rozwiązanie w sposób niewłaściwy. Jestem winien Wysokiej Radzie wyjaśnienie. Przy przydzielaniu mieszkań z puli gminnej ja jako radny zakładam sobie opaskę na oczy. Nie interesuje mnie, jakie jest nazwisko osoby, która będzie miała przydzielane mieszkanie. Rozpatruję kwestię merytoryczną. Czy to jest tak, że większe mieszkania będziemy przydzielali rodzinom, które są mniej liczne, a mniejsze mieszkania będziemy przydzielali rodzinom bardziej licznym? Jeżeli będziemy mieli takie kryteria przydziału mieszkań, to za chwilę będziemy mieli kolejny skandal upubliczniany w prasie lokalnej, polegający na tym, że gmina Gryfino nie radzi sobie z przydziałem mieszkań. Moim zdaniem gmina Gryfino nie poradziła sobie z przydziałem mieszkań w sposób ewidentny. Co więcej, uważam, że rodzina, czy rodziny, które zostały potraktowane w ten sposób mają uzasadnione pretensje, uzasadniony żal. Bo jakie losowanie spośród rodzin, które mają różną ilość członków? Jaki tryb losowania w przypadku, kiedy rodzina jest pięcioosobowa i cztero-lub trzyosobowa? Jeśli przyznaliśmy mieszkanie jednopokojowe lub dwupokojowe to weźmy rodzinę pięcioosobową i dwuosobową i zróbmy losowanie. I ta rodzina dwuosobowa dostanie trzypokojowe mieszkanie, a ta rodzina pięcioosobowa jednopokojowe. Logiki w tym za grosz. Dobrze, że szykuje się jakaś alternatywa w postaci próby naprawy tej sytuacji. Rodzą się kolejne wątpliwości i mam kolejne pytania do Burmistrza z tym związane. Rozumiem, że jeśli ktoś jest uczciwym, rzetelnym płatnikiem, mieszka w zasobach komunalnych, pojawiają się mieszkania o wyższym standardzie, Komisja Mieszkaniowa kwalifikuje te osoby do zamiany lokalu, bo takie są reguły gry, to czy jednak my jako Rada Miejska w Gryfinie i Burmistrz nie powinniśmy się zastanowić gdzie jest granica absurdu? Bo jeśli będzie za chwilę tak, że, teoretycznie rzecz biorąc, rodzina, żeby dostać pierwsze mieszkanie z puli komunalnej nie może przekraczać 1 tys zł, czy 700 zł, czy 800 zł dochodu na członka rodziny, ale przy zmianie mieszkania może mieć dowolny dochód na członka rodziny, to dochodzimy do pewnego absurdu. Mieszkania komunalne są dla pewnej grupy osób, które z jednej strony nie są w stanie sobie samodzielnie kupić mieszkania, ale z drugiej strony są na tyle wiarygodne, żeby w zasobach komunalnych mieszkać, opłacać mieszkanie i mieć godziwe życie. Proszę o udzielenie odpowiedzi na te pytania na piśmie w sposób precyzyjny, dlatego, że wątpliwości i problemy, które dostrzegam w tej sprawie mogą być bardzo poważne i pójść w stronę bardzo poważnych konsekwencji. Wolałbym, żeby do tego nie doszło i żeby ta sytuacja nie miała miejsca.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałbym przypomnieć o zasadach składania interpelacji, nie przerywałem radnemu Różańskiemu w trakcie wypowiedzi tylko po jej skończeniu, przypominam panu Przewodniczącemu, że są rygory składania interpelacji, krótkie, zwięzłe przedstawienie problemu i zadanie pytania.

BMK. 0057-11/08   Gryfino, dnia 25.04.2008r.
Odpowiadając na interpelację Pana Radnego nr 418/XXIV/08 złożoną na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfiniej w sprawie losowania lokali mieszkalnych w budynku TBS przy ul. Flisaczej w Gryfinie, informuję co następuje.
W kwestii przydziału lokali komunalnych z zasobów TBS Gmina przyjęła formę losowania lokali spośród grup rodzin oczekujących na przydział, wykwaterowanie, czy też zamianę z urzędu. Forma taka jest stosowana jako najbardziej przejrzysta i obiektywna. Metodą losowania lokali w grupach 1-pokojowych, 2-pokojowych i 3-pokojowych uprzednio już Gmina rozdysponowała 24 lokale w budynku przy ul. Ks Jerzego Popiełuszki.
Gmina rezerwując lokale na etapie projektowania budynku kieruje się zasadą zbliżonego metrażu, oczywiście lokale nigdy nie mają identycznej powierzchni.
W stosunku do dwóch problemowych lokali 3-pokojowych różnica w metrażu wynosiła ok. 3 m2 Osoba, która wylosowała mniejszy z lokali wniosła odwołanie nie w kontekście metrażu lecz układu przestrzennego lokalu. Druga rodzina ujęta była do przydziału lokalu 3-pokojowego ponieważ zostawiała do dyspozycji Gminy również 3-pokojowy lokal komunalny w zasobach o niższym standardzie i wyrażała chęć zamiany na lokal w zasobach TBS. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż czynsz w przedmiotowym budynku należącym do zasobów TBS jest na wysokości 8,40 z/m2. Natomiast czynsze w lokalach komunalnych nie przekraczają kwoty 3,94 (4,32 – 1budynek)/m2. Nie uważam, iż polityka kierowania naszych najemców nie zalegających z czynszem i posiadających wiarygodne dochody jest błędem, co więcej- jest jedyną możliwą drogą pozyskiwania lokali o niższym standardzie z zasobu komunalnego i kierowania ich do ponownego zasiedlenia. Ustalenie norm do jakiej wysokości dochód naszych najemców winien uprawniać ich do zamiany jest niemożliwe, gdyż już łączy ich z Gminą stosunek najmu, niekiedy wieloletni. Rodziny oczekujące na przydział lokalu z listy mieszkaniowej mają kryteria dochodu ustalone jako wartość procentowa od kwoty najniższej emerytury. Jest to inna grupa oczekujących na pomoc Gminy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Wobec braku mieszkań komunalnych i dużego zainteresowania mieszkańców taką formą pomocy kryterium dochodu niestety musi stanowić pewne ograniczenie. Nielogicznym byłoby przyjmowanie wysokiego progu dochodów i zaciągania zobowiązań w stosunku do nowych rodzin, kiedy Gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą mieszkań. Obecny próg dochodów rodzin oczekujących na przydział lokalu komunalnego wynosi 795,36 zł brutto na osobę, a oczekujących jest około 100 rodzin.
Czas oczekiwania na przydział lokalu zwłaszcza socjalnego, na brak których Gmina najbardziej cierpi rozciąga się nawet na kilka lat. Wobec tego polityka realizacji zamian z urzędu jest tu jak najbardziej celowa i zasadna.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Magdalena Chmura
419/XXIV/08
– w nawiązaniu do interpelacja radnego Nikitińskiego: czy została już wydana przez Burmistrza decyzja w sprawie przyznania tych mieszkań? Takiej decyzji opinia publiczna nie ujrzała, takiej decyzji Burmistrz na dzień dzisiejszy nie wydał, Myślę, że ocena pracy Komisji w czasie, kiedy decyzja nie została wydana i wypowiedzi radnego Nikitińskiego są zbyt pochopne.

BMK. 0057- 10/08   Gryfino, dnia 25.04.2008 r.
Odpowiadając na interpelację nr 419/XXIV/08 złożoną na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie wydanej decyzji przydziału lokali 3-pokojowych w nowym budynku TBS przy ul. Flisaczej w Gryfinie, informuje co następuje.
W wyniku analizy sprawy podtrzymałem wyniki losowania, a rodzinie wnoszącej odwołanie zostanie zaproponowane inne mieszkanie 3-pokojowe, które zapewni jej wnioskowany komfort przestrzenny.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
420/XXIV/08
– chciałam po raz kolejny zgłosić interpelację w sprawie dostępu do toalet publicznych dla mieszkańców Gryfina. Najbardziej bulwersujący ostatnio temat, nawet poruszany w prasie, to temat toalet publicznych na cmentarzu. Toalety są, ale zamknięte i niedostępne dla ludzi. Niemcy szukali dostępu do toalet, wskazano im toalety przenośne, które nie były w tym czasie dostępne. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo poprosi, jest udostępniana toaleta firmy pogrzebowej. Chciałabym, aby zobowiązać tą firmę do udostępniania tej toalety jako toalety publicznej na cmentarzu.

L.dz./DN/2608/2008    Gryfino, dnia 29 kwietnia 2008 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w odpowiedzi na interpelację nr 420/XXIV/08 zgłoszoną przez Radną Panią Lidię Karzyńską-Kapierz na XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, iż toalety przenośne znajdujące się na terenie cmentarza komunalnego w pobliżu biura cmentarza przeznaczone są do użytku publicznego. Toalety te w związku z tym, że nie są zabezpieczane przed działaniem warunków atmosferycznych (mróz) w okresie zimy były nieczynne.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Rafał Mucha

421/XXIV/08 – proszę o skierowanie prośby do dużych publicznych urzędów i dyskontów spożywczych o udostępnienie toalety dla swoich klientów. Taki duży sklep, jak Netto, Biedronka czy Intermarche, w którym ludzie spędzają czasami dużo czasu, powinien mieć również toaletę dla klientów. Podobnie chodzi o udostępnienie toalet przy kościołach. Tylko jeden kościół ma toaletę, z której mogą skorzystać wierni, najczęściej starsi już ludzie, którzy muszą skorzystać częściej.

BMK.0057/9/08  Gryfino, 25.04.2008 r.
Odpowiadając na interpelacje nr 421/XXIV/08 pragnę poinformować, iż wychodząc naprzeciw Pani prośbie skieruję zapytanie w sprawie możliwości udostępnienia toalet, znajdujących się w wymienionych przez Panią sklepach, na potrzeby swoich klientów.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

422/XXIV/08 – ogłasza się kilka firm, które zdolne byłyby poprowadzić administrowanie zasobem komunalnym. Czy było rozważane ogłoszenie przetargu na taką działalność?

BMK.0057-12 /08   Gryfino, dnia 25.04.2008r.
Odpowiadając na Pani interpelację nr 422/XXIV/08 złożoną na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie administrowania zasobem komunalnym przez funkcjonujące na naszym lokalnym rynku podmioty pragnę poinformować, iż kwestia ogłoszenia przetargu na zarządzanie jest wysoce prawdopodobna. Nie mniej powyższa kwestia winna być przeanalizowana a rozstrzygnięcie musi uwzględniać interes GTBS w kontekście dbania Gminy Gryfino, jako organu założycielskiego, o własną spółkę.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin