Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 kwietnia 2008 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2007 r.   i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2007 - DRUK Nr 2/XXV

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 3/XXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 4/XXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 5/XXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół  w Chwarstnicy – DRUK Nr 6/XXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół  w Gardnie – DRUK Nr 7/XXV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIII. Wolne wnioski i informacje.