Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 10 kwietnia 2008 r. o godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII i XIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2007 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 – DRUK Nr 1/XXIV.

 • uwagi i wnioski

VI. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK Nr 2/XXIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 3 miasta Gryfina – DRUK Nr 3/XXIV
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie geodezyjnym Wełtyń – DRUK Nr 4/XXIV
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 5/XXIV
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 6/XXIV
 5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 7/XXIV
 6. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z ich podziałem – DRUK Nr 8/XXIV
 7. uchylenia uchwały Nr X/95/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. – DRUK Nr 9/XXIV
 8. nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie Gardno – DRUK Nr 10/XXIV
 9. nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16  w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK Nr 11/XXIV
 10. oddania nieruchomości gminnych w użyczenie na czas nieoznaczony jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działającym na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXIV
 11. przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego obiektów użytkowych po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, położonych na działce nr 257/24, z przeznaczeniem na cele komercyjne,  z możliwością zawarcia bez przetargu na okres 10 lat umów dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 257/24 z przeznaczeniem na cele parkingowe – DRUK Nr 13/XXIV
 12. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 14/XXIV
 13. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie ograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – DRUK Nr 15/XXIV

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich – DRUK Nr 17/XXIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie ul. Kościelnej w Gryfinie – droga powiatowa – DRUK Nr 18/XXIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej części działki nr 87/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 19/XXIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 20/XXIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 21/XXIV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXV. Wolne wnioski i informacje.