Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 4 marca 2008 r. o godz. 1500

I.   Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

IV. Wolne wnioski i informacje.