Porządek obrad

    

PORZĄDEK OBRAD
XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 13 lutego 2008 r. o godz. 1400

I.   Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

IV. Wolne wnioski i informacje.