Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 22 stycznia 2008 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały  Nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy na temat oświaty oraz planowanych  w systemie oświaty zmian.

IV. Wolne wnioski i informacje.