Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Gryfino.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469), Gmina Gryfino informuje o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Gryfino:

Lp. Adres punktu zbierania zużytego sprzętu Dane przedsiębiorcy zbierającego zużyty sprzęt
1 Składowisko odpadów komunalnych „Gryfino-Wschód” (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

Dodatkowo, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 poz. 1622):

„art. 37 ust. 1 Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.”

„art. 40 ust. 1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.”