Plan pracy na 2008 r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR XVII/154/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007r.


PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2008 r.

styczeń

 1. Kontrola udzielonych z budżetu Gminy Gryfino dotacji podmiotowych dla Biblioteki.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

marzec

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

maj

 1. Kontrola sposobu załatwiania interpelacji.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

czerwiec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

lipiec

 1. Kontrola sposobu załatwiania skarg, które wpłynęły do Urzędu oraz jednostek podporządkowanych Gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

wrzesień

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

listopad

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2009 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

grudzień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

 

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Chmura - Nycz