Plan pracy na 2008 r.

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY NR XVII/154/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007r.


PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2008 rok.

Styczeń

 1. Zapoznanie się ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Luty
 1. Zapoznanie się ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Informacja o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Marzec
 1. Przegląd wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie. Informacja nt. realizacji budowy II kwatery wysypiska. Gospodarka odpadami.
 2. Informacja nt. utylizacji eternitu.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Kwiecień
 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych po okresie zimowym.
 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Parku Przemysłowego w Goleniowie oraz ze stanem realizacji inwestycji w zakresie tworzenia Parku Przemysłowego w Stargardzie Szczecińskim.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Maj
 1. Informacja nt. koncepcji budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Informacja nt. przebiegu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Pniewa, Żórawi i Żórawek.
 3. Przegląd obiektów sportowych i placów zabaw na terenach wiejskich.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Czerwiec
 1. Informacja nt. przejęcia gruntów od PKP i stopnia realizacji planu utworzenia tras rowerowych.
 2. Szkolenie komisji w zakresie procedur opracowywania i realizacji Studium, Strategii, WPI, PRL i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Lipiec
 1. Przegląd obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina.
 2. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji w rejonie Centrum Wodnego Laguna.
 3. Realizacja harmonogramu remontów budynków komunalnych i dróg gminnych.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Wrzesień
 1. Informacja nt. koncepcji budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Formy zagospodarowania nabrzeża. Zapoznanie się z projektami zagospodarowania nabrzeża.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Październik
 1. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2009 rok w zakresie inwestycji  gminnych.
 2. Zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Pniewo – Żórawki – Żórawie.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Listopad
 1. Uczestnictwo w targach ekologicznych - Poznań 2008.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Grudzień
 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2009 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Sochaj