Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Radny Stanisław Różański zgłosił następujące interpelacje:

215/XIII/07 – w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowościach Pniewo - Żórawki w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie rady sołeckiej z moim udziałem. Rada Sołecka wyraża zaniepokojenie stanem, jaki na tej budowie na dzień dzisiejszy istnieje. Z pisma Burmistrza w tej sprawie wynikało by, że na dzień dzisiejszy w tej sprawie nie ma problemu, że realizacja tej budowy przebiega bez zakłóceń. Niestety z mojej wiedzy, z wiedzy członków Rady Sołeckiej wynika, że na placu budowy nic się nie dzieje i zapowiedzi odnośnie ukończenia inwestycji na koniec września i oddania do eksploatacji brzmią co najmniej niepewnie. Proszę Pana Burmistrza Macieja Szabałkina o włączenie się w tę sprawę, ponieważ problem wynika z następujących nakładających się na siebie zdarzeń. Ponieważ w czerwcu padła zapowiedź oddania tej inwestycji, niektórzy mieszkańcy miejscowości Pniewo i Żórawki pytają czy mają zamawiać na okres grzewczy gaz propan-butan? Pojawiły się pytania dotyczące podłączenia do sieci. Czy ta sieć, którą mają mieszkańcy będzie można być wykorzystania czy tez trzeba będzie opracować nową dokumentację dotyczącą nowej sieci. Jest cały szereg pytań natury formalnej dotyczącej finansowania, wiele pytań dotyczących kosztów. W związku z tym widzimy potrzebę zorganizowania w miesiącu wrześniu bądź na początku października spotkania z udziałem przedstawicieli Zakładu Gazowniczego i współpracowników gminy z mieszkańcami. Proszę aby służby gminy w najbliższym czasie uzgodniły kwestie takiego zebrania i w porozumieniu z sołtysem do takiego zebrania doprowadziły. W przeciwnym bowiem wypadku niekończące się interwencje ludzi będą stwarzały tylko niepotrzebny niepokój społeczny w tej sprawie.

216/XIII/07 – w ramach interpelacji chciałbym zabrać głos w sprawie sześciu rodzin dzieci, które uczęszczają do gimnazjum Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie-Kluczu. Chodzi o dowóz tych dzieci na linii Gryfino – Centrala Nasienna – Szczecin Klucz szkoła. Jest taki specjalny autobus, który wykorzystywany jest do dowozu dzieci w tej szkole. Przy tej okazji chciałbym się podzielić ogólną refleksją. Ponieważ ci mieszkańcy zwrócili się do mnie, abym ten problem podniósł w ramach interpelacji, nie może być tak, że służby urzędu stanowią swoistą skrzynkę przekaźnikową takich spraw. Jeżeli mieszkańcy piszą w tej sprawie wniosek, odpowiednio go uzasadniają, składają w Urzędzie i proszą o udzielenie pomocy w załatwieniu tej sprawy, to nie może być tak, że ten wniosek przy lakonicznym jednozdaniowym pisemku przekazywany do PKS w Szczecinie „przesyła się w załączeniu wg właściwości”. Nie po to wnioskodawcy zwrócili się do gminy, żeby gmina na zasadzie listonosza przekazała dalej. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że to dotyczy w ogóle interpelacji zgłaszanych przez nas w czasie sesji. Widzę potrzebę, aby interpelacje radnych zgłaszane na sesji i sposób ich załatwiania przekazywany był w witrynie internetowej gminy w odrębnej kolumnie w sposób powtarzający in extenso tak jak to wyglądało przy załatwianiu sprawy. Czyli innymi słowy: jedna kolumna z treścią interpelacji i druga kolumna zawierająca wszystko to, co w danej sprawie zostało zrobione. Wtedy każdy z mieszkańców, który jest zainteresowany, będzie wiedział, czy dana interpelacja została zgłoszona i jak została załatwiona. Ponadto wydaje mi się, że jeśli radny zgłasza daną sprawę w ramach interpelacji to jest on głęboko przekonany po pierwsze o takiej potrzebie, po drugie widzi możliwość załatwienia sprawy, po trzecie oczekuje, że ktoś włoży całe swoje serce, aby sprawę załatwić. Bo po to jesteśmy, abyśmy załatwiali ludzkie sprawy. Nie zawsze od pieniędzy zależy załatwienie sprawy. Zależy od chęci i od serca. Apeluję do służb Urzędu o zmianę sposobu załatwiania interpelacji radnych. Nikt do tej pory z urzędników tego Urzędu nie zapytał mnie, czy mam koncepcję załatwienia rej sprawy, a marzyło by mi się, aby takie spotkanie za każdym razem się odbywało. Mam swoje propozycje co do załatwienia określonych spraw i chciałbym, żeby mnie ktoś wysłuchał, a nie zawsze składam je w uzasadnieniu interpelacji, bo nie ma takiej możliwości. Widzę potrzebę, za każdym razem kiedy istnieje taka konieczność, przeprowadzenia wizji lokalnej w sprawie, którą zgłaszamy. Bo na miejscu a nie zza biurka widać jak faktycznie stan w danej sprawie wygląda. Dlatego apeluję, aby w sprawie tych sześciu rodzin odbyło się spotkanie w Urzędzie z pracownikami odpowiedzialnymi za załatwienie tej sprawy przy udziale członka dyrekcji PKS. Zastrzegam sobie prawo obecności na tym spotkaniu. Mam swoje propozycje, które mogą doprowadzić od załatwienia tej sprawy. O takie spotkanie wnioskuje i oczekuję na informację o takim sposobie załatwienia tej sprawy.