Ogłoszenie o konkursie - zmiana terminu złożenia kart identyfikacyjnych wraz z wstępną koncepcją programowo - przestrzenną zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry.

Ogłoszenie o konkursie - zmiana terminu złożenia kart identyfikacyjnych wraz z wstępną koncepcją programowo - przestrzenną zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl


W związku z ogłoszeniem o konkursie ogłoszonym na podstawie art.99-117 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004 r./ zwaną dalej ustawą oraz zgodnie z procedurami kontraktowania w ramach programu Phare na :

opracowanie wstępnej koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino,/które ukazało się dnia 20.03.2004 w „Gazecie Wyborczej”/, informuje o:

zmianie – przedłużeniu terminu złożenia Kart identyfikacyjnych wraz ze wstępną koncepcją programowo-przestrzenną zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino do dnia 14.04.2004r. godz.11.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 1 Maja 16  w Gryfinie w pokoju 19-Kancelaria.

      Warunki konkursu są udostępnione od dnia 08.03.2004 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie, parter, pokój 12.

      Otwarcie kart identyfikacyjnych wraz ze wstępną koncepcją z nastąpi w dniu 14.04.2004 o godz.1200 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul.1 Maja 16 w Gryfinie – pokój 11a.

      Główną nagrodą przewidzianą w konkursie jest udzielenie przez organizatora konkursu zlecenia po przeprowadzeniu negocjacji, na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino. Ponadto w konkursie przewiduje się przyznanie  nagród pieniężnych o łącznej wartości 8.000,00 zł. Ilość prac nagrodzonych oraz wysokość nagród ustali Sąd Konkursowy.

     Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące wymagania

·        autor pracy, a w przypadku zespołu autorskiego, przynajmniej jeden z jego członków jest członkiem Izby Architektów lub Urbanistów, jeżeli posiada aktualne uprawnienia do wykonywania prac projektowych bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;

·        uczestnik spełnia warunki wynikające z art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 roku/.

Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów wykonania prac konkursowych dla uczestników konkursu.

           Termin wykonania koncepcji przez wybranego przez Sąd Konkursowy wykonawcę do dnia 15.06. 2004 roku.