BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

 Gryfino, dnia 07.06.2006 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaję do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 27 czerwca 2006 r.

Po upływie terminu niniejszego ogłoszenia podane zostanie do publicznej wiadomości na okres 30 dni drugie ogłoszenie zawierające szczegółowe warunki przetargu oraz termin jego przeprowadzenia.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16, lub telefonicznie, nr telefonu 091 416 22-10 wewn. 223.

 

WYKAZ

  1. Lokal użytkowy o pow. 73,00 m2, Gryfino, ul. Bol.Chrobrego nr 5 – do oddania w najem na okres 10 lat, pod usługi biurowe, handlowe, ochrony zdrowia, gastronomiczne lub rzemieślnicze.

  2. Lokal użytkowy o pow. 608,29 m2, Gryfino ul. Sprzymierzonych nr 8 – do oddania w najem na okres 10 lat, pod usługi biurowe, handlowe, gastronomiczne i hotelarskie.

  3. Lokal użytkowy o pow. 82,00 m2, Czepino, ul. Gryfińska nr 50a – do oddania w najem na okres 3 lat, na prowadzenie działalności handlowej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat