Gmina Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”

Gmina Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”