Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 13 września 2007 r. o godz. 1530

I.   Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie  psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.