Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 sierpnia 2007 r. o godz. 900

I.   Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z X i XI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – nowa wersja  DRUKU Nr 1/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 2/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej położonej w obrębie Bartkowo – DRUK Nr 3/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 4/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

X. Wolne wnioski i informacje.