Porządek obrad

    

PORZĄDEK OBRAD
XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 lipca 2007 r. o godz. 1500

I. Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wyrażenie zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy Ekonomicznej – DRUK Nr 1/XI

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

III. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 – DRUK Nr 2/XI

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

IV. Zmiana uchwały Nr LVII/693/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XI

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

V. Zmiana uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 4/XI

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VI. Zmiana uchwały Nr LII/631/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. – DRUK Nr 5/XI

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VII. Wolne wnioski i informacje.