Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 14 maja 2007 r. o godz. 1400

 

I.  Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole  Podstawowej w Radziszewie w ramach Działania 2:3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.

III. Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok .

  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.

IV. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.

V. Wolne wnioski i informacje.