Rok 2007
Data ogłoszenia Tytuł
2007-12-10   Wynik postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont zaplecza kuchenno-socjalnego i wymiana podłóg w budynku świetlicy wiejskiej w Sobieradzu”.  
2007-10-17   Wynik postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowy miejsc parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych i gminnych na osiedlu Górny Taras w Gryfinie"  
2007-10-03   Wynik postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Z. Krasińskiego 85-95 i ul. T. Kościuszki 11, 12, 13 w Gryfinie”  
2007-09-24   Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”  
2007-07-10   Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych"  
2007-07-06   Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie”  
2007-06-28   Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ściany oporowej celem wzmocnienia skarpy drogi w m. Steklno, gmina Gryfino”  
2007-06-27   Wynik postępowania na udzielnie kredytu na finansowanie kosztów zadania pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska” do kwoty 2 800 000,00 PLN”.  
2007-06-20   Wynik postępowania na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie – EUROBOISKO”  
2007-06-12   Wynik postępowania na „Dostawę i montaż sprzętu kinotechnicznego w kabinie projekcyjnej i Sali kina „Gryf” w Gryfinie”  
2007-05-31   Wynik postepowania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”  
2007-05-07   Wynik postepowania „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie - EUROBOISKO”  
2007-04-27   Wynik postepowania „Remont i częściowa przebudowa wewnętrznej drogi w Gryfinie - ul. Marii Konopnickiej”  
2007-04-16   Wynik postępowania „Sporządzanie wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”  
2007-03-30   Wynik postepowania „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas rozbudowy Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód etap I kwatera 2A”  
2007-03-30   Wynik postepowania „ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH GRYFINO-WSCHÓD ETAP I – KWATERA 2A”  
2007-03-30   Wynik postepowania „Wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2007”  
2007-03-28   Wynik postępowania „ Sporządzanie wycen szacunkowych, nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”  
2007-03-26   Wynik postępowania „Zakup i dostawę artykułów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”  
2007-03-26   Wynik postepowania „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”  
2007-02-28   Wynik postepowania „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas rozbudowy Składowiska Odpadów Komunalnych „Gryfino-Wschód” – Etap I – Kwatera 2A”  
2007-02-06   Wynik zamówienia „Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie”  
2007-07-06   Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie”  
2007-01-26   Wynik zamówienia " Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino-Wschód Etap I Kwatera 2A"  
2007-01-25   Wynik zamówienia - „Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie”