Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 4 kwietnia 2007 r. o godz. 1400

I.  Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Miasta  i Gminy Gryfino.

  • dyskusja i podjęcie uchwały.

III. Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. 

  • dyskusja i podjęcie uchwały.

IV. Wolne wnioski i informacje.