Zamówienia publiczne - Unieważnione postępowania

Data ogłoszenia Tytuł
2015-12-29   Rozbiórka budynku komunalnego w Gryfinie przy ul. 1 Maja 10  
2015-12-08   Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja wyposażenia informatycznego Dziennego Domu "Senior - WIGOR" zlokalizowanego w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie  
2015-11-24   Zakup i dostawa schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej dla potrzeb Dziennego Domu Senior-WIGOR zlokalizowanego w Centrum Wodnym `Laguna` w Gryfinie  
2015-11-17   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: "Zakup i dostawę schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej dla potrzeb Dziennego Domu Senior-WIGOR zlokalizowanego w Centrum Wodnym "Laguna" w Gryfinie"  
2015-08-28   Unieważnienie postępowania na: " Wykonanie konserwatorskiego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji zabytkowych murów obronnych w Gryfinie (włącznie z Bramą Banską) i budynku Gryfińskiego Domu Kultury „Pałacyk pod Lwami` w Gryfinie.  
2015-08-12   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont klatki schodowej i schodów drewnianych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 22 w Gryfinie   
2015-08-12   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie  
2015-08-07   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie"  
2015-07-16   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowę drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie"  
2015-07-06   Ogłeszenie o unieważnieniu postępowania na:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. `Poprawa funkcjonalności kuchni przedszkolenj w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie i Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego w Gryfinie`  
2015-07-03   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Budowę czterech ścian z cegły klinkierowej do zawieszania tablic pamiątkowych oraz wykonanie 18 tablic z nazwiskami żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Wojennym w Gryfinie"  
2015-07-02   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usunięcie usterek na zadanie pn. "Moje boisko ORLIK 2012 w Gardnie" w ramach gwarancji należytego usunięcia wad lub usterek."  
2015-07-02   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie"  
2015-05-06   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie"  
2015-03-10   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO "Sporządzenie analiz zmianany wartości nieruchomości.  
2015-02-24   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej."  
2013-10-02   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: „Wykonanie tablic pamiątkowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – etap III”  
2013-03-04   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wirów w gminie Gryfino”  
2012-09-10   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: „Wymianę tablic pamiątkowych na cmentarzu wojennym w Gryfinie – etap I”  
2012-08-28   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej"  
2012-08-10   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: „Wymianę tablic pamiątkowych na cmentarzu wojennym w Gryfinie”   
2012-07-17   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do wymogów ppoż.”  
2012-01-11   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup i dostawę artykułów spożywczych”  
2012-01-04   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Usługi Inżyniera Kontraktu na roboty budowlane związane z budową budynku mieszkalnego 37 – rodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie”,   
2011-07-05   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont mechanicznej instalacji wentylacyjnej w budynku Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70”  
2010-10-26   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza”  
2010-09-28   Ogłoszenie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza”  
2010-09-22   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu”   
2009-03-03   Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę paliw płynnych”  
2009-03-02   Unieważnenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania oraz wodociągiem z przyłączami dla m. Włodkowice i Zaborze gm. Gryfino.  
2009-02-23   Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do 8 pokoi mieszczących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie"  
2009-02-13   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę paliw płynnych”  
2008-12-05   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.  
2008-09-01   Gmina Gryfino ogłasza: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.  
2008-06-03   Ośrodek Sportu i Rekreacji unieważnia postępowanie na przetarg nieograniczony na przebudowę i remont domku hotelowego Lola.  
2008-05-16   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 16-26 w Gryfinie"  
2007-08-17   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielnie kredytu na finansowanie kosztów zadania pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska” do kwoty 2 800 000,00 PLN”  
2007-07-03   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000,00 euro na: „Remont i wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 3 w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29”  
2007-06-27   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.  
2006-07-18   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie posadzek rulonowych na korytarzach i okładzin schodów wewnętrznych w starej części budynku SP1  
2006-07-05   Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego..."  
2006-06-20   Gmina Gryfino unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO "  
2006-06-16   Gmina Gryfino unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "BUDOWĘ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOŁGICH”  
2006-05-04   Wniosek Komisji Przetargowej o zatwierdzenie unieważnienia postępowania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy ”  
2006-01-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Publikowanie ogłoszeń prasowych UMiG w Gryfinie  
2005-08-26   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na: "Publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachod.  
2005-06-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Wyposażenie placów zabaw’’.  
2005-01-05   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie: „Adaptacja starego kina na cele mieszkalne w m. Wełtyń”  
2004-06-03   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :na zadanie: "Rozbudowa szpitala powiatowego w Gryfinie - budowa windy"