Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 15 marca 2007 r. o godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z IV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2006 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007 - DRUK Nr 1/V.

 • - uwagi i zapytania.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej,
  • ślubowanie radnego,
 2. zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

VII. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - DRUK Nr 2/V.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia  2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Gryfinie - DRUK Nr 3/V.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino –  DRUK Nr 4/V.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Przedstawienie informacji w sprawie udziału Gminy Gryfino w związkach  i stowarzyszeniach samorządowych, których Gmina jest członkiem - DRUK Nr 5/V.

 • uwagi i zapytania.

XI. Wybór delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania –  DRUK Nr 6/V.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zniesienie współwłasności w nieruchomości gminnej nr 337/4 - obręb Daleszewo, położonej w miejscowości Dębce 5/2 - DRUK Nr 7/V,
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, ul. Łużycka - DRUK Nr 7-1/V,

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XIII. Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej - DRUK NR 8/V.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja, i Bolesława Chrobrego - DRUK NR 9/V.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Zmiany w budżecie gminy na 2007r. - DRUK NR 10/V.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino oraz wpływu sytuacji finansowej Fundacji  na budżet gminy.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania oświaty w Gminie Gryfino oraz informacji z prac zespołu ds. oświaty.

 • uwagi i zapytania.

XVIII. Przedstawienie wyników z kontroli przeprowadzonych w gminie w latach 2006 - 2007.

 • uwagi i zapytania.

XIX. Przedstawienie informacji nt. realizacji inwestycji pn. „modernizacja boiska przy Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich”.

 • uwagi i zapytania.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XXI. Wolne wnioski i informacje.