Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
II sesji V kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 5 grudnia 2006 r. o godz. 1400

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego  Gminnej Komisji Wyborczej.

III. Ślubowanie Burmistrza.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. uzupełnienia składu Rady Miejskiej
    • ślubowanie radnych
  2. zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

V. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

VI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.