Zamówienia do 130 000 złotych

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Gryfino.   2023-12-19   Tak 
Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim z terenu Gminy Gryfino   2023-12-15   Tak 
Dostawa paliw płynnych w 2024 r.   2023-12-08   Tak 
Zakup karmy dla wolno żyjących kotów   2023-12-04   Tak 
Zakup i dostawa drona DJI Matrice 30T na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu   2023-11-21   Tak 
Zakup karmy dla wolno żyjących kotów   2023-11-16   Tak 
Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino   2023-09-27   Tak 
Montaż ogrodzenia panelowego w miejscowości Wirów   2023-09-19   Tak 
Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krajnik, Chwarstnica, Żabnica, Krzypnica i Borzym   2023-08-29   Tak 
Wykonanie solarnego oświetlenia na terenie gminy Gryfino   2023-08-29   Tak 
Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie drogi publicznej nr 412506Z przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie   2023-07-26   Tak 
Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krajnik, Chwarstnica, Żabnica, Krzypnica i Borzym   2023-07-17   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu wewnętrznego części pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie   2023-06-29   Tak 
Zakup karmy dla wolno żyjących kotów   2023-06-29   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu wewnętrznego części pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie   2023-06-02   Tak 
Dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych, sezonowych na potrzeby Gminy Gryfino   2023-05-26   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu wewnętrznego części pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.   2023-05-19   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu wewnętrznego części pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.   2023-04-20   Tak 
Zakup i wymiana opon w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Chwarstnica   2023-04-13   Tak 
Wykonanie remontu podłóg w trzech salach edukacyjnych w Przedszkolu nr 3 w Gryfinie   2023-04-04   Tak 
Zakup i dostawa 160 szt. tabletów   2023-03-30   Tak 
Zakup i dostawa kontenera magazynowego na potrzeby zagospodarowania terenu placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Czepino, gmina Gryfino.   2023-03-13   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych na potrzeby remontu dróg w sołectwach na terenie gminy Gryfino.   2023-03-03   Tak 
Dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych, sezonowych na potrzeby Gminy Gryfino   2023-03-03   Tak 
Zakup i dostawa kontenera magazynowego na potrzeby zagospodarowania terenu placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Czepino, gmina Gryfino   2023-03-01   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej oraz budowę odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Gryfińska.   2023-02-02   Tak 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych.   2023-01-26   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej oraz budowę odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Gryfińska.   2023-01-12   Tak