Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie – dokumentacja projektowa   2023-12-21   Tak 
Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie – dokumentacja projektowa   2023-12-19   Tak 
Rewitalizacja Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie – dokumentacja projektowa   2023-12-19   Tak 
Budowa budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Gryfino   2023-12-13   Tak 
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w miejscowości Borzym   2023-11-30   Tak 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2024-2025   2023-11-27   Tak 
Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie – dokumentacja projektowa   2023-11-24   Tak 
Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie   2023-11-22   Tak 
Modernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Gryfino   2023-11-22   Tak 
Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych z napędem Hybryda PHEV (spalinowo-elektrycznym) na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2023-11-13   Tak 
Przebudowa drogi gminnej nr 412514Z, tj. ul. Parkowej w Gryfinie   2023-10-27   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2023-10-20   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych   2023-10-02   Tak 
Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 w Gryfinie   2023-09-12   Tak 
Budowa nowego ogrodzenia wraz z rozbiórką muru oporowego i budynku garażowego oraz zabezpieczeniem skarpy na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie   2023-09-05   Tak 
Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie   2023-09-05   Tak 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Gminy Gryfino   2023-08-09   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury   2023-08-07   Tak 
Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie   2023-08-02   Tak 
Budowa i przebudowa instalacji gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Łużyckiej 6 w Gryfinie   2023-07-14   Tak 
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino   2023-07-07   Tak 
Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie   2023-06-30   Tak 
Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Chwarstnica   2023-06-21   Tak 
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gardnie   2023-06-16   Tak 
Wykonanie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żabnicy   2023-06-14   Tak 
Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z do miejscowości Steklinko, gmina Gryfino   2023-05-30   Tak 
Budowa i przebudowa instalacji gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Łużyckiej 6 w Gryfinie   2023-05-26   Tak 
Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno   2023-04-28   Tak 
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklno   2023-04-14   Tak 
Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz obiektem towarzyszącym.   2023-03-29   Tak 
Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu   2023-03-10   Tak 
Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno   2023-02-23   Tak 
Wymiana wiat na przystankach autobusowych na trasie Linii nr 1 w mieście i gminie Gryfino   2023-01-17   Tak 
Budowa toalety publicznej w Parku Miejskim w Gryfinie   2023-01-13   Tak 
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklno   2023-01-13   Tak