Zamówienia do 130 000 złotych

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim z terenu Gminy Gryfino.   2022-12-20   Tak 
Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Gryfino.   2022-12-20   Tak 
Zakup i dostawa defibrylatorów   2022-12-13   Tak 
Dostawa paliw płynnych w 2023 r.    2022-12-07   Tak 
Dostawa systemu do wideokonferencji.   2022-12-06   Tak 
Zakup karmy dla wolno żyjących kotów   2022-11-30   Tak 
Dostawa słuchawek przewodowych z mikrofonem w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.   2022-11-24   Tak 
Zakup ławek dla Gminy Gryfino   2022-11-21   Tak 
Zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjnym przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Radziszewo.   2022-11-09   Tak 
Zakup, dostawa, montaż i przeniesienie elementów urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Żórawie i Krzypnica.   2022-11-09   Tak 
Zakup i dostawa 17 kompletów ubrań specjalnych w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG Gminy Gryfino w umundurowanie specjalne”.   2022-11-09   Tak 
Wykonanie posadzki żywicznej w garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu   2022-10-20   Tak 
Zakup karmy dla wolno żyjących kotów   2022-10-14   Tak 
Dostawa i montaż piłkochwytu w miejscowości Pniewo   2022-09-28   Tak 
Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Drzenin i Steklinko   2022-09-27   Tak 
Budowa budynku gospodarczego na działce nr 44/5 w obrębie ewidencyjnym Włodkowice, gmina Gryfino   2022-09-27   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, gmina Gryfino   2022-09-27   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Stanisława Lema w miejscowości Gryfino   2022-09-19   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, gmina Gryfino   2022-09-07   Tak 
Budowa budynku gospodarczego na działce nr 44/5 w obrębie ewidencyjnym Włodkowice, gmina Gryfino   2022-09-07   Tak 
Wykonanie wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Drzenin   2022-08-30   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, gmina Gryfino.   2022-08-10   Tak 
Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Krajnik, Chwarstnica i Wełtyń   2022-07-28   Tak 
Dostawa i montaż elementów do strefy edukacyjno-ekologicznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (Centrum Wodne „LAGUNA”).   2022-07-27   Tak 
Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej na terenie rekreacyjnym Opolanka w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie   2022-07-27   Tak 
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją dla zadania pn.: „Modernizacja Pałacu pod Lwami w Gryfinie z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie   2022-07-22   Tak 
Stworzenie strefy ekologiczno-edukacyjnej w patio Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie   2022-07-22   Tak 
Dostawa i montaż tabliczek do opisu nasadzeń wraz z słupkami do montażu   2022-07-22   Tak 
Stworzenie strefy ekologiczno-edukacyjnej w patio Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie   2022-07-05   Tak 
Remont częściowy pokrycia dachowego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Adama Rapackiego w Gryfinie   2022-06-09   Tak 
Usługa cateringowa dla uczestników pikniku rowerowego   2022-05-24   Tak 
Usługa cateringowa dla uczestników pikniku rowerowego   2022-05-12   Tak 
Zakup i dostawa 2 sztuk kosiarek typu traktorek ogrodowy oraz kosy spalinowej   2022-05-04   Tak 
Dostawa i montaż elementów do strefy edukacyjno – ekologicznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (Centrum Wodne „LAGUNA”)   2022-04-12   Tak 
Zakup i wymiana opon w samochodach ratowniczo - gaśniczych OSP Radziszewo i OSP Sobieradz   2022-04-05   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do sołectwa Pniewo, Radziszewo, Stare Brynki, Wełtyń i Żórawki, gmina Gryfino   2022-03-28   Tak 
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Gardno, Chlebowo i Parsówek   2022-03-25   Tak 
Dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych, sezonowych na potrzeby Gminy Gryfino   2022-03-23   Tak 
Rozbiórka budynku gospodarczego, zlokalizowanego na terenie działki nr 223/10 w Gryfinie   2022-02-07   Tak 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych   2022-02-01   Tak