Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Wykonywanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo - Szczecin   2022-11-29   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury   2022-11-29   Tak 
Utworzenie „Eko-zakątka” – miejsca spotkań i edukacji ekologicznej w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”   2022-11-24   Tak 
Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz obiektem towarzyszącym   2022-11-09   Tak 
Zagospodarowanie terenów zielonych w Gryfinie w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”   2022-11-08   Tak 
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklno   2022-11-08   Tak 
Utworzenie miejsca pamięci na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”   2022-10-27   Tak 
Utworzenie „Eko-zakątka” – miejsca spotkań i edukacji ekologicznej w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie   2022-10-25   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2022-10-06   Tak 
Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z do miejscowości Steklinko, gmina Gryfino   2022-10-05   Tak 
Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz obiektem towarzyszącym   2022-09-29   Tak 
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR   2022-09-09   Tak 
Przebudowa tarasu południowego przy Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie   2022-09-06   Tak 
Rewitalizacja terenu Górki Miłości w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie"   2022-08-19   Tak 
Budowa toalety publicznej w Parku Miejskim w Gryfinie   2022-07-15   Tak 
Budowa toalety publicznej w Parku Miejskim w Gryfinie   2022-06-03   Tak 
Budowa toalety publicznej w Parku Miejskim w Gryfinie   2022-05-06   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi w miejscowości Radziszewo na odcinku Radziszewo - rzeka Odra Wschodnia”   2022-05-06   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Radziszewo na odcinku Radziszewo - rzeka Odra Wschodnia"   2022-04-14   Tak 
Budowa i przebudowa instalacji gazowych w budynkach komunalnych w Gryfinie   2022-03-23   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych   2022-01-12   Tak