Zamówienia do 130 000 złotych

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim z terenu Gminy Gryfino   2021-12-16   Tak 
Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino, wymagającymi udzielenia pomocy   2021-12-15   Tak 
Zakup karmy dla wolno żyjących kotów   2021-12-15   Tak 
Dostawa paliw płynnych w 2022 r.   2021-12-13   Tak 
Wykonanie wiaty rekreacyjnej na placu rekreacyjnym przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Radziszewo   2021-12-03   Tak 
Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Nowe Czarnowo, gmina Gryfino   2021-12-01   Tak 
Dostawa paliw płynnych w 2022 r.   2021-11-29   Tak 
Wykonanie wiaty rekreacyjnej na placu rekreacyjnym przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Radziszewo.    2021-11-17   Tak 
Dostawa sprzętu komputerowego do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich   2021-11-08   Tak 
Rozbiórka wraz z budową nowych budynków gospodarczych w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 4 i 6   2021-10-25   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie”   2021-10-20   Tak 
Zakup, dostawa i montaż elementów urządzeń placów zabaw i małej architektury w Gryfinie    2021-10-19   Tak 
Dostawa sprzętu komputerowego do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich   2021-10-13   Tak 
Rozbiórka budynków gospodarczych w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 10   2021-10-11   Tak 
Rozbiórka pawilonu gastronomicznego w Gryfinie przy placu Księcia Barnima I   2021-10-07   Tak 
Zakup, dostawa i montaż elementów urządzeń placów zabaw i małej architektury w Gryfinie    2021-10-04   Tak 
Zakup materiałów budowlanych do sołectw: Borzym i Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino   2021-09-13   Tak 
Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2021-09-13   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do sołectwa Pniewo, gmina Gryfino   2021-09-13   Tak 
Rozbiórka budynku gospodarczego oraz oczka kloacznego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 26   2021-09-07   Tak 
Zakup, dostawa i montaż elementów urządzeń placów zabaw i małej architektury w Gryfinie   2021-09-03   Tak 
Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2021-08-30   Tak 
Przeprowadzenie audytów rekompensaty dotyczących usług świadczonych przez spółki gminne   2021-08-27   Tak 
Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Łużyckiej 140 w Gryfinie   2021-08-26   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Brzozowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino – etap I   2021-08-20   Tak 
Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2021-08-17   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwarstnica   2021-08-06   Tak 
Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Łużyckiej 140 w Gryfinie   2021-08-06   Tak 
Budowa i montaż piłkochwytu w miejscowości Pniewo   2021-07-13   Tak 
Zakup, dostawa oraz montaż drewnianej altany do miejscowości Dołgie   2021-06-23   Tak 
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych Gminy Gryfino   2021-06-09   Tak 
Zakup, dostawa i montaż elementów urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Mielenko Gryfińskie oraz Chlebowo   2021-06-01   Tak 
Przebudowa rurociągu melioracyjnego na działce nr 399/5 w miejscowości Chwarstnica   2021-06-01   Tak 
Zakup i dostawa kosiarki ogrodowej typu traktorek   2021-05-31   Tak 
Zakup, dostawa oraz montaż drewnianych altan do miejscowości Sobiemyśl oraz Dołgie   2021-05-25   Tak 
Budowa zadaszenia przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie wraz z utwardzeniem terenu   2021-05-21   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie”   2021-05-04   Tak 
Modernizacja obiektów sportowych w miejscowościach Sobieradz, Krajnik i Żórawie.    2021-04-14   Tak 
Zakup i dostawa dwóch kosiarek ogrodowych typu traktorek   2021-04-12   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu i montażu windy oraz przebudowy sali nr 34 w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie   2021-03-16   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do sołectwa Pniewo, Radziszewo, Stare Brynki, Wełtyń i Żórawki, gmina Gryfino   2021-02-22   Tak 
Postepowanie unieważnione - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu i montażu windy oraz przebudowy sali nr 34 w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie   2021-02-16   Tak 
Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 16 w Gryfinie   2021-02-04   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do sołectwa Pniewo, Radziszewo, Stare Brynki, Wełtyń i Żórawki, gmina Gryfino”.   2021-02-01   Tak