Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie.   2021-11-30   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych   2021-11-29   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2021-11-22   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych   2021-10-07   Tak 
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli   2021-09-22   Tak 
Remont dachów kompleksu budynków w Szkole Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, gmina Gryfino   2021-08-24   Tak 
Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino   2021-06-17   Tak 
Przebudowa ul. Kolejowej w Gryfinie   2021-05-25   Tak 
Budowa windy z ul. Kolejowej do ul. 9 Maja w ramach budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie   2021-04-27   Tak 
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół   2021-04-27   Tak 
Budowa ścieżek rowerowych od miejscowości Gryfino do Strefy Przemysłowej w Gardnie   2021-04-15   Tak 
Remont studni przyokiennych i cokołów przy budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie   2021-03-30   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola z oddziałem żłobkowym na osiedlu Taras Północ w Gryfinie   2021-03-30   Tak 
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie   2021-03-11   Tak