Sprawozdanie NDS

Lista załączników:
1. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2020 r. [81332 bajtów]
2. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r [143131 bajtów]