Zamówienia do 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino, wymagającymi udzielania pomocy w 2021 r.   2020-12-30   Tak 
Udzielenie pomocy zwierzętom dzikim z terenu Gminy Gryfino w 2021 r.   2020-12-18   Tak 
Udzielenie pomocy zwierzętom dzikim z terenu Gminy Gryfino w 2021 r.   2020-12-08   Tak 
Dostawa i montaż trzech domków drewnianych   2020-12-04   Tak 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych.   2020-12-02   Tak 
Dostawa paliw płynnych w 2021 r.   2020-11-26   Tak 
Zagospodarowania i wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego na działce nr 125/1 w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo”   2020-11-26   Tak 
Zakup tabletów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OP I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej   2020-11-23   Tak 
Dostawa i montaż trzech domków drewnianych   2020-11-18   Tak 
Budowa wiaty rekreacyjnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 52/104 w miejścowości Gardno   2020-11-18   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do miejscowości Pniewo, Radziszewo, Żabnica i Żórawki, gmina Gryfino.    2020-11-18   Tak 
Budowa budynku gospodarczego, zlokalizowanego na terenie działki nr 214 w miejscowości Krzypnica   2020-11-16   Tak 
Budowa budynku gospodarczego, zlokalizowanego na terenie działki nr 52/104 w miejscowości Gardno   2020-10-20   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowościach: Chwarstnica, Gryfino, Sobiemyśl    2020-09-25   Tak 
Dostawa i montaż elementów urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Sobiemyśl, Gryfino oraz Chlebowo   2020-09-25   Tak 
Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego w miejscowości Sobieradz   2020-09-25   Tak 
Remont mieszkalnego, wielorodzinnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie   2020-08-05   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych w miejscowości Gryfino   2020-07-29   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowościach: Chlebowo, Sobieradz, Steklno oraz Stare Brynki   2020-07-06   Tak 
Budowa drogi manewrowej przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2020-06-25   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dwóch obiektów szkół podstawowych w Gryfinie wraz z budynkami towarzyszącymi   2020-06-22   Tak 
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Łużyckiej 26 w Gryfinie wraz z wykonaniem tymczasowej wiaty gospodarczej   2020-06-03   Tak 
Zakup tabletów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OP I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego   2020-06-01   Tak 
Budowa drogi manewrowej przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2020-05-25   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie”   2020-03-04   Tak 
Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2020-03-04   Tak 
Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie   2020-02-12   Tak 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych   2020-02-10   Tak 
Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie   2020-01-27   Tak 
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego   2020-01-23   Tak 
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie   2020-01-22   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do miejscowości Żórawki, Radziszewo i Żabnicy, gmina Gryfino.   2020-01-22   Tak 
Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino    2020-01-15   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2020-01-08   Tak