Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w okresie 2021-2023 r   2020-12-29   Tak 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r.   2020-12-28   Tak 
Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r.    2020-12-17   Tak 
Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami komunalnymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r.   2020-12-17   Tak 
Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino   2020-11-25   Tak 
Wykonanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów   2020-11-20   Tak 
Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w 2021 r.”   2020-11-20   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych   2020-11-17   Tak 
Wykonywania autobusowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Gryfino   2020-11-12   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2020-11-09   Tak 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych   2020-08-07   Tak 
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino   2020-06-23   Tak 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych   2020-05-15   Tak 
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie   2020-04-16   Tak 
Wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie.   2020-04-06   Tak 
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie   2020-02-13   Tak 
Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino   2020-01-29   Tak 
Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie   2020-01-27   Tak