Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Wykonanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów   2019-12-18   Tak 
Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w 2020 r.   2019-12-12   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych   2019-12-11   Tak 
Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino   2019-10-30   Tak 
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 410031Z do miejscowości Steklinko, gmina Gryfino   2019-10-21   Tak 
Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino - etap I   2019-09-19   Tak 
Rozbiórka budynku magazynowo – handlowego, zlokalizowanego przy ul. Adama Rapackiego 8 w Gryfinie   2019-09-12   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych: Gryfino - Wełtyń i Wełtyń - Strefa Przemysłowa w Gardnie   2019-08-28   Tak 
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego   2019-08-22   Tak 
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie.    2019-08-12   Tak 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wełtyniu: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wełtyń.   2019-08-12   Tak 
Rozbiórka mieszkalnego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie   2019-07-30   Tak 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie   2019-07-30   Tak 
Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu - Inwestuję w naukę!   2019-07-24   Tak 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wełtyniu zd. Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wełtyń   2019-07-22   Tak 
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie   2019-07-19   Tak 
Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie   2019-07-19   Tak 
Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie   2019-06-18   Tak 
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie   2019-05-29   Tak 
Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie.   2019-04-02   Tak 
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie   2019-02-12   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Klonowej, Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino   2019-01-10   Tak 
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie   2019-01-09   Tak