Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino obowiązująca od 27.09.2018 r.

  1. Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2019 r.
    w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., przyjętej Uchwałą Nr LII/516/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r.
  2. Sprawozdania z realizacji celów i kierunków strategicznych, określonych w "Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r."